null

Partnerzy projektu IBSE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt Amgen Science Teacher Training Initiative oferuje nauczycielom przedmiotów przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych okazję poważnego rozwoju zawodowego. Jest to inicjatywa szkoleniowa, która skupia się na nauczycielach przedmiotów przyrodniczych przede wszystkim biologii i chemii, pracujących z uczniami w wieku od 12 do 19 lat.

Projekt finansowany przez Amgen  Foundation i koordynowany w jej imieniu przez European Schoolnet, rozpoczął się w 2012 r od programu pilotażowego we Francji, Irlandii, Niemczech i Polsce. Ośrodki szkoleniowe w każdym z tych czterech krajów zostały bardzo starannie wybrane na podstawie ich doświadczenia i wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego nauczycieli oraz edukacji przyrodniczej opartej na badaniu.

W roku 2012 projekt objął ponad 430 nauczycieli. Ze względu na powodzenie projekt został przedłużony na rok 2013.

Amgen Foundation

Amgen to firma pionierska i odkrywcza w dziedzinie biotechnologii, dysponująca innowacyjnymi rozwiązaniami terapeutycznymi. Amgen wspiera wiele innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych, wspiera nauczycieli nowoczesnymi narzędziami pracy w dziedzinie nauczania przedmiotów przyrodniczych przez co przyczynia się do generowania nowych pokoleń naukowców i inżynierów.  Więcej o Amgen Foundation - www.amgen.com

European Schoolnet European

Schoolnet jest siecią łączącą 30 Ministerstw Edukacji z krajów zjednoczonej Europy, znanych z implementacji innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Jako główny międzynarodowy think tank, European Schoolnet oferuje kluczowe usługi w zakresie edukacji w imieniu Komisji Europejskiej, Ministerstw Edukacji krajów członkowskich oraz innych partner –ów np. biznesowych, którzy chcą wspierać innowacyjne rozwiązania edukacyjne. Więcej o European Schoolnet: www.europeanschoolnet.org

Elementy szkolenia

1. Face-to-Face Sessions (sesje stacjonarne)

Szkolenia będą miały charakter warsztatowy i będą realizowane między marcem a listopadem  2013 roku w Paryżu, Monachium, Dublinie i Warszawie.

Każde spotkanie szkoleniowe przygotowane będzie:

  •  w odniesieniu do podstawy programowej obowiązującej w danym kraju,
  •  z użyciem metody eksperymentalnej, badawczej typu hands-on lub minds-on,
  •  ze wskazaniem na możliwość zastosowania dobrych rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem IBSE w praktyce szkolnej.

2. Distance Learning Session (sesje on-line)

Korzystanie ze zgromadzonych na platformie edukacyjnej projektu materiałów połączone z wymianą doświadczeń między nauczycielami.

Community of Practice (wymiana doświadczeń)

Uczestnicy projektu będą zaproszeni do aktywności na platformie komunikacyjnej projektu w celu dzielenia się swoimi dobrymi praktykami i doświadczeniami.