null

Dołącz do naszego zespołu! Zostań doradcą metodycznym. Zapraszamy - rusza konkurs!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego w 30 specjalnościach.

Na stanowisku doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel posiadający:

 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w § 3.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020.1289 ze zm.);
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • co najmniej dobrą ocenę pracy;
 • umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej;
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
 • kompetencje interpersonalne, społeczne, komunikacyjne.

Szukamy nauczycieli następujących przedmiotów:

 • biologia (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba
 • biologia (szkoła podstawowa) – 1 osoba
 • chemia (szkoła podstawowa) – 1 osoba
 • fizyka (szkoła podstawowa) – 1 osoba
 • fizyka (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba
 • historia (szkoła podstawowa) – 1 osoba 
 • historia i teraźniejszość – 1 osoba
 • język angielski (szkoła ponadpodstawowa) – 2 osoby
 • język angielski ( szkoła podstawowa) – 1 osoba
 • język niemiecki ( wszystkie etapy) – 1 osoba
 • języki romańskie ( wszystkie etapy) – 1 osoba
 • język polski (szkoła podstawowa) – 2 osoby
 • język rosyjski ( wszystkie etapy) – 1 osoba
 • biznes i zarządzanie – 1 osoba
 • oligofrenopedagog – 1 osoba
 • przedmioty ekonomiczne – 1 osoba
 • przedmioty zawodowe/doradztwo zawodowe – 4 osoby
 • wychowanie do życia w rodzinie (wszystkie etapy) – 1 osoba
 • wychowanie fizyczne (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba
 • matematyka (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba
 • matematyka (szkoła podstawowa) – 1 osoba
 • muzyka (szkoła podstawowa) – 1 osoba
 • wychowanie przedszkolne – 2 osoby
 • terapeuta pedagogiczny – 1 osoba
 • psycholog – 1 osoba
 • pedagog – 1 osoba
 • pedagog specjalny – 2 osoby
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 2 osoby
 • edukacja wczesnoszkolna – 2 osoby
 • geografia (szkoła podstawowa) – 1 osoba

Pełna treść ogłoszenia – plik pdf do pobrania ze strony MKO.