null

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu elementów majątku trwałego WCIES innym jednostkom samorządu terytorialnego i fundacjom

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działając na podstawie Zarządzenia Dyrektora w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym WCIES informujemy, że dysponujmy składnikami majątku przeznaczonymi do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania.

O nieodpłatne przekazanie środków mogą występować jednostki organizacyjne systemu oświaty działające na terenie m.st. Warszawy oraz inne jednostki samorządowe oraz fundacje.

Pełna treść dokumentu w Załączniku 1.

Zaktualizowany stan mebli przeznaczonych do bezpłatnego przekazania – Załącznik 2.

Załączniki: