null

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego we WCIES

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego w następujących specjalnościach (obszarach wspomagania):

1) biblioteki szkolne- 1 osoba

2) biologia (szkoła podstawowa)- 1 osoba

3) chemia (szkoła podstawowa)- 1 osoba

4) fizyka (szkoła podstawowa)- 1 osoba

5) fizyka (szkoła ponadpodstawowa)- 1 osoba

6) historia (szkoła podstawowa)- 2 osoby

7) wiedza o społeczeństwie (szkoła podstawowa)- 1 osoba

8) język angielski (szkoła ponadpodstawowa)- 2 osoby

9) język niemiecki ( wszystkie etapy) 1 osoba

10)języki romańskie ( wszystkie etapy) – 1 osoba

11)język polski (szkoła podstawowa) – 2 osoby

12)język rosyjski ( wszystkie etapy)- 1 osoba

13)podstawy przedsiębiorczości - 1 osoba

14)oligofrenopedagog – 1 osoba

15)przedmioty ekonomiczne – 1 osoba

16)przedmioty zawodowe/doradztwo zawodowe – 4 osoby

17)wychowanie do życia w rodzinie ( wszystkie etapy) – 1 osoba

18)wychowanie fizyczne (szkoła ponadpodstawowa) - 1 osoba

19) matematyka w szkołach ponadpodstawowych – 1 osoba

20) muzyka w szkołach podstawowych – 1 osoba

21) wychowawca świetlicy -1 osoba

Miejsce zatrudnienia: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul. Stara 4.

Pełna treść ogłoszenia

Dokumenty należy pobrać ze strony mko.waw.pl