null

Oferta dla rodziców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Głównymi celami działania Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń jest wspieranie warszawskiego środowiska edukacyjnego oraz podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy.

Chcemy bardziej uspołeczniać warszawską oświatę, wzmacniając wpływ rodziców i uczniów na szkoły. Przedstawiciele organizacji rodzicielskich i rad rodziców mają możliwość artykułowania i zaspokajania swoich potrzeb, otrzymują wsparcie merytoryczne w postaci seminariów warsztatów, indywidualnych konsultacji oraz materiałów pomocniczych na stronie. Ten cel realizujemy w ramach obszarów tematycznych ABC Rady Rodziców i Niezbędnik aktywnego rodzica.

Rodzicom potrzebna jest fachowa pomoc w obszarach wychowawczym, psychologicznym, edukacyjnym. Szczególnie obecnie w niepewnych czasach edukacji zdalnej, hybrydowej, w okresie, kiedy dzieci narażone są na zagrożenia wynikające z alienacji, nadmiernego korzystania z urządzeń ekranowych, wyzwań, związanych z samodzielnym uczeniem się. Tymi zagadnieniami zajmujemy się na seminariach w obszarach tematycznych Psychoteka, Rodzic 3.0 i Rodzic na 6+. W zakładkach tematycznych znajdują się materiały pomocnicze do samodzielnego wykorzystania.


Akademia Rodziców i Rad Rodziców 2021/2022 - harmonogram

Wszystkie seminaria dla rodziców odbywają się w godzinach 17.00-19.15 lub 17.00-20.00.

 • 14.09.2021 | ABC Rady Rodziców cz. 1 | Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Rady Rodziców |Andrzej Pery
 • 21.09.2021 | ABC Rady Rodziców | Program wychowawczo-profilaktyczny | Elżbieta Konopacka
 • 28.09.2021 | ABC Rady Rodziców, cz. 2 | Finanse, komunikacja, sprawozdawczość Rady Rodziców | Andrzej Pery
 • 05.10.2021 | Rodzic 3.0 | Prywatność w sieci - ochrona prywatności własnej i cudzej, reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność | Julia Piechna (NASK)
 • 12.10.2021 | Rodzic na 6+ | Jak wspierać dziecko w uczeniu się?| Ewa Borgosz (WCIES)
 • 19.10.2021 | Psychoteka | Oswoić ADHD – moje dziecko w szkole i w domu |Beata Chrzanowska-Pietraszuk
 • 26.10.2021| ABC Rady Rodziców | Współpraca Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim - jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły uczniów? | Olga Napiontek (Fundacja „Civis Polonus”)
 • 02.11.2021 | Psychoteka | Pomoc pedagogiczno-psychologiczna w szkole, przedszkolu – co każdy rodzic wiedzieć powinien | Elżbieta Konopacka
 • 09.11.2021 | Niezbędnik aktywnego rodzica | Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej. Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców |Olga Napiontek (Fundacja „Civis Polonus”)
 • 16.11.2021 | Rodzic 3.0 | Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z Internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać | Marta Witkowska (NASK)
 • 23.11.2021 | Niezbędnik aktywnego rodzica | Czy niemożliwe jest możliwe – siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole | Ewa Borgosz (WCIES)
 • 30.11.2021 | Psychoteka | Co dla mojego dziecka jest najważniejsze? Integracja sensomotoryczna w praktyce – w domu, w przedszkolu, w szkole | Elżbieta Konopacka
 • 07.12.2021 | Psychoteka | Nastolatek a depresja | Konrad Ambroziak (Fundacja Psycho-Edukacja)
 • 14.12.2021 | Psychoteka | Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu | Beata Chrzanowska-Pietraszuk
 • 21.12.2021 | Kreatywność i zdolności społeczne jako kluczowe kompetencje w dzisiejszej rzeczywistości. Jak wspomagać ich rozwój u siebie i dziecka? | Anna Kałuba-Korczak (Uniwersytet dla Rodziców)
 • 11.01.2022 | Psychoteka | Nastolatek a zaburzenie osobowości borderline | Aleksandra Radomska
 • 18.01.2022 | Jak rodzice mogą pomóc dziecku akceptować swoje ciało? | Prof. Katarzyna Schier
 • 26.01.2022 | Psychoteka | Zaburzenia w odżywianiu dzieci i młodzieży | Magdalena Dolska Topór
 • 15.02.2022 | Rodzic na "6+" | Jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole - wyzwanie edukacji XXI wieku | Mikołaj Markiewicz
 • 22.02.2022 | Psychoteka | Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności? | Patrycja Wonatowska
 • 01.03.2022 | Psychoteka | Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm) | Leszek Bocheński (Stowarzyszenie DZWONI)
 • 08.03.2022 | Rodzic 3.0. | Bezpieczny start – przedszkolaki i nowe technologie (adresowane do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) | Łukasz Wojtasik (FDDS)
 • 15.03.2022 |  Psychoteka | Przygotowanie dziecka do szkoły, gotowość dziecka, gotowość szkoły, gotowość rodzica | Anna Kałuba-Korczak (Uniwersytet dla Rodziców)
 • 22.03.2022 | Rodzic 3.0. | Jak i po co tworzyć Domowe Zasady Ekranowe? | Łukasz Wojtasik (FDDS)
 • 29.03.2022 | Rodzic 3.0. | Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci (cyberprzemoc, pornografia) |Anna Borkowska (NASK)
 • 05.04.2022 | Psychoteka | Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu. cz. 2 | Beata Chrzanowska-Pietraszuk
 • 12.04.2022 | Rodzic na 6+ | Mądry wybór: Jak wspierać nastolatków w kwestii szkoły? | Justyna Zaremba (MOP)
 • 26.04.2022 | Psychoteka | Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny | Justyna Zaremba (MOP)
 • 10.05.2022 | Psychoteka | Rodzeństwo z ADHD | Beata Chrzanowska-Pietraszuk
 • 17.05.2022 | Rodzic na 6+ | Czy zdolne dziecko to uczeń wzorowy? Jak wspierać zdolne dziecko? | Anna Kałuba-Korczak (Uniwersytet dla Rodziców)
 • 24.05.2022 | Rodzic na 6+ | Wspieranie dziecka w wyborach szkoły – kompetencje i zawody przyszłości | Ewa Borgosz (WCIES)
 • 31.05.2022|  Psychoteka | Jak wspomagać dziecko z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu? | Katarzyna Cichocka-Segiet
 • 07.06.2022 | Rodzic na 6+ | Rodzicu ogarnij się, czyli jak porozumieć się z nastolatkiem | Ewa Borgosz (WCIES)
 • 14.06.2022 | Rodzic na "6+" | Co rodzice powinni wiedzieć o mózgu? | Ewa Borgosz (WCIES)

Aktualna informacja o szkoleniach i link do zapisów: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow

Procedurę zapisów na szkolenia znajdą Państwo w załączniku do artykułu.

Pytania, dodatkowe informacje oraz propozycje dotyczące szkoleń dla rodziców oraz rad rodziców proszę kierować do Ewy Borgosz – ewa.borgosz@wcies.edu.pl

Załączniki: