null

Roczna oferta WCIES

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową WCIES na rok szkolny 2022/2023.
Już od 25 sierpnia można planować swoje doskonalenie zawodowe i zapisywać się na nasze zajęcia.

Przed nami nowy rok szkolny, kolejny rok pełen znaków zapytania i wyzwań stojących przed szkołą, dziećmi, młodzieżą i rodzicami. WCIES będzie aktywnie wspierał i wspomagał pracę warszawskich przedszkoli, szkół i placówek.

Ofertę kierujemy do rad pedagogicznych, nauczycielek i nauczycieli różnych typów szkół i placówek publicznych i niepublicznych, kadry kierowniczej, doradczyń i doradców metodycznych, przedstawicielek i przedstawicieli biur i wydziałów oświaty w poszczególnych dzielnicach, ale także – co stanowi innowacyjne w skali kraju rozwiązanie – do środowiska rodziców.

Proponujemy Państwu bogatą ofertę różnorodnych, bezpłatnych form szkoleniowych, przygotowanych przez specjalistki i specjalistów, nauczycielki i  nauczycieli konsultantów oraz nauczycielki i nauczycieli doradców metodycznych, realizowanych na zlecenie Biura Edukacji, wynikających z realizacji celów i kierunków polityki oświatowej państwa, priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy, celów statutowych Centrum i bieżących potrzeb warszawskiego środowiska oświatowego.


Zapraszamy do skorzystania z:


  • Szczegółowe terminy szkoleń w kolejnych kwartałach roku szkolnego podane będą w ofertach kwartalnych publikowanych na stronie WCIES od:
    • 28.09.2022 r.,
    • 30.12.2022 r.
    • 29.03.2023 r. 
  • Dodatkowych informacji na temat proponowanych form doskonalenia udzielają kierownicy szkoleń.
  • Szkolenia są adresowanie do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy i są bezpłatne.

Załączniki: