null

Oddział przygotowawczy – teoria i praktyka | w ramach cyklu: Wyzwania wielokulturowej szkoły

Drukuj otwiera się w nowej karcie
wcies zaprasza

Zapraszamy do udziału w warsztatach realizowanych w ramach cyklu – „Wyzwania wielokulturowej szkoły”. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz zdobędą umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi doświadczonymi migracją.

Adresatami szkolenia są  dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy  szkolni ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi – pracujący w oddziałach przygotowawczych lub planujących powołanie takiego oddziału w swojej placówce.

Celem zajęć jest poznanie zasad i dobrych praktyk w zakresie pracy oddziałów przygotowawczych w szkole, przygotowanie do pracy w oddziale przygotowawczym.

Uczestnicy zajęć m.in.:

  • poznają wyzwania i możliwości organizacyjne oddziału przygotowawczego (OP) w szkole (wiedza na temat aspektów prawnych organizacji pracy oddziału przygotowawczego w szkole);
  • poznają narzędzia edukacyjne do nauczania języka polskiego jako obcego oraz przykłady ćwiczeń integracyjnych, akulturacyjnych dla uczniów z OP;
  • zapoznają się z przykładowym programem dla OP i dowiadują się jak opracowywać tygodniowy planu zajęć/ programu dla OP;
  • zdobędą wiedzę na temat: procesu adaptacji kulturowej w tym wpływu szkoły, klasy, pracy wychowawczej na właściwy jego przebieg w kontekście dobrostanu psychicznego ucznia/ uczennicy z doświadczeniem migracyjnym.

Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w siedzibie WCIES (ul. Stara 4) podczas trzech spotkań: 17 listopada, 30 listopada i 9 grudnia 2021 r., w godz. 15.00 – 18.00.


Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Oddzial-przygotowawczy-teoria-i-praktyka