null

Obywatelskie programy edukacyjne wspomagające uczenie HiT

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedstawiamy pięć programów wspomagających nauczanie przedmiotu „Historia i teraźniejszość", przygotowanych i nieodpłatnie udostępnionych przez organizacje i inicjatywy społeczne.
Wszystkie programy zostały przygotowane we współpracy z uznanymi historykami, edukatorami i nauczycielami edukacji obywatelskiej i WOS, z dbałością o wiarygodność źródeł i faktów. Informacje szczegółowe na ten temat znajdziecie Państwo na wskazanych przy programach stronach internetowych.

Historia i teraźniejszość, Centrum Edukacji Obywatelskiej

 • scenariusze lekcji

 • materiały

 • webinaria szkoleniowe dla nauczycieli

CEO przygotowało program szkoleniowy dla nauczycieli HiT oraz scenariusze lekcji, propozycje pojedynczych aktywności, materiały do lekcji inspirujące do dyskusji i projektów. Materiały oparte są na różnorodnych źródłach, część nie była dotychczas dostępna na polskim rynku materiałów edukacyjnych.

Cele: rozumienie teraźniejszości dla przyszłości, kontekst globalny, krytyczne myślenie, dyskutowanie kontrowersyjnych zagadnień, pobudzanie do aktywności społecznej i obywatelskiej.

Strona internetowa: https://opolityce.ceo.org.pl/programy-edukacyjne/historia-i-terazniejszosc/

Kontakt:  Michał Tragarz: michal.tragarz@ceo.org.pl, 694 434 336; Honorata Michalak: honorata.michalak@ceo.org.pl 531 143 111


OHistorie.eu, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej

 • teksty i opracowania do lekcji

 • materiały źródłowe

 • omówienia i recenzje

Ohistorie to program przygotowany przez historyków, nauczycieli i edukatorów, głównie z Lubelszczyzny. Ohistorie jest odpowiedzią na podejście władz do nauczania historii. Autorzy są przekonani, że historia nie może zamykać w przeszłości i odcinać od świata, a ma nas otwierać na wyzwania przyszłości.

TEO opracowowuje materiały dla nauczycieli i uczniów (filmy, rozmowy z historykami, scenariusze lekcji), które opowiadają historię w duchu krytycznym i obywatelskim, otwartą na dialog i wieloperspektywiczną.

Strona internetowa: www.ohistorie.eu

Kontakt: Robert Chudzik: robert.chudzik@gmail.com, 500 196 270


Cyfrowy HiT

 • e-podręcznik
 • multimedia: mapy narracyjne, osie czasu, animacje
 • filmy, zdjęcia i inne materiały źródłowe

Cyfrowy HiT to e-podręcznik wykorzystujący interaktywne i animowane formy prezentacji treści (np. mapy narracyjne i interaktywne osie czasu), wzbogacone o zestaw materiałów źródłowych – filmów, zdjęć, reprodukcji dokumentów i map. Może być wykorzystywany przez nauczycieli do prowadzenia zajęć, edukacji odwróconej oraz asymetrycznej. E-podręcznik ma także służyć do samodzielnej pracy uczniów i uczennic. Projekt został zainicjowany i jest koordynowany przez zespół, który w 2021 r. wydał e-podręcznik www.CyfroweHistorie.pl.

Strona internetowa: www.cyfrowyhit.pl

Kontakt: Rafał Szymczak: rafalszymczaknowe@gmail.com, 504 135 721


ObywatelskiHiT.pl, SOS dla Edukacji, Stowarzyszenie 61

 • ponad 600 materiałów odpowiadających podstawie programowej
 • scenariusze lekcji, materiały, teksty źródłowe i wideo

Obywatelski HiT to serwis przygotowany przez specjalistów edukacji obywatelskiej, akademików, nauczycielki i nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. W serwisie znajduje się baza wartościowych materiałów edukacyjnych do nauki HiT, w tym filmów, scenariuszy lekcji, propozycji ćwiczeń i projektów, tekstów źródłowych, haseł słownikowych. Są to zarówno opracowania zupełnie nowe, tworzone w ostatnich miesiącach, jak i już istniejące, ale nie zawsze wykorzystywane w edukacji historycznej i obywatelskiej.

Strona internetowa: www.obywatelskihit.pl

Kontakt: Szymon Rębowski: szymon.rebowski@sosdlaedukacji.pl, 508 493 034

Alicja Pacewicz: 507 189 974


Szkoła Otwarta, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

 • materiały multimedialne

 • propozycje pracy z uczniami

Szkola.otwarta.org to portal, który proponuje nauczycielkom i nauczycielom prowadzenie lekcji w oparciu o różnorodne materiały multimedialne zorganizowane w bloki tematyczne. Każdy blok tematyczny zawiera odniesienia do podstawy programowej HiT, cele nauczania i kryteria oceny efektów nauki  oraz  pytania i zadania dla uczniów.

Propozycje pokazują jak pracować z uczniami, by skłonić ich do samodzielnego namysłu i krytycznego spojrzenia na obiegowe opinie i uproszczone oceny, oraz rozumienia wielości perspektyw na współczesność .

Strona internetowa: https://szkola.otwarta.org

Kontakt: Irena Wóycicka: irenwoy@gmail.com