null

O nas

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, bezrobocia powoduje trudności w przystosowaniu się do tych zmian.

Młody człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego też ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery.

Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma wspomóc uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej aż do liceum, technikum oraz szkoły branżowej.

Grafika przedstawia schemat systemu edukacji. Pierwszym etapem jest edukacyjnym jest przedszkole, drugim etapem jest szkoła podstawowa. Trzeci etap to w zależności od dokonanego przez ucznia wyboru: liceum ogólnokształcące (4 lata nauki), technikum (5 lat nauki), szkoła branżowa I stopnia. Naukę po szkole branżowej I stopnia można kontynuować w szkole branżowej II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Możliwe jest również odbycie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Po liceum, technikum, szkole branżowej II stopnia i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych można podjąć naukę w szkole policealnej lub po zdaniu egzaminu maturalnego rozpocząć studia na uczelni wyższej.
Schemat szkolnictwa