null

Niezbędnik aktywnego rodzica

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rodzice mogą i powinni wspierać samorządność uczniowską. Podstawy prawne szkolnej samorządności dzieci, sposoby włączania dzieci w proces tworzenia regulaminu SU, sprawy, w jakich uczniowie mogą wyrażać opinii i składać wnioski, sposoby organizowania procesu wyrażania opinii i formułowania wniosków i  włączania dzieci w wyborach oraz przykłady oddolnych inicjatyw samorządów klasowych we współpracy z rodzicami znajdują się w publikacji „Dzieci mają głos w sprawach szkoły"   


Żródła finansowania działań młodzieży:

https://fundusze.ngo.pl/352032-aktywna-warszawska-mlodziez-2021-2022.html, https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/inicjatywa
https://um.warszawa.pl/waw/bo


Wolontariat i inspiracje dla rodziców i młodzieży: https://ochotnicy.waw.pl/


Prace domowe w oczach wielu rodziców to zmora. Uczniowie i rodzice nie lubią pracy domowej, a nauczyciele mają często kłopot z jej ocenianiem. Nauczanie zdalne jeszcze bardziej pogłębia ten problem.  Czy można coś z tym zrobić?

Mniej a lepiej. Opracujmy szkolne zasady zadawania prac domowych - inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i edukacyjnych organizacji społecznych.