null

Nauczycielska Pracownia Przyrodnicza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika przedstawia probówki z cieczami w różnych kolorach

Nauczycielska Pracownia Przyrodnicza (NPP) stanowi wsparcie w procesie dydaktycznym dla uczniów ze szkół z ograniczonym dostępem do pracowni przyrodniczych.

Pracownia została wyposażona w wysokiej klasy pomoce dydaktyczne, odczynniki chemiczne, sprzęt laboratoryjny umożliwiający bezpieczne prowadzenie zajęć doświadczalnych z chemii, biologii oraz fizyki. Do dyspozycji jest również odpowiednio przygotowany sprzęt prezentacyjny.

Pakiet rozwiązań informatycznych cyfrowe systemy pomiarowe Pasco, tablety, tablica multimedialna  umożliwia prowadzenie eksperymentów przyrodniczych w sposób szybki i nowoczesny.

Z pracowni mogą korzystać uczniowie i nauczyciele z warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Głównym celem proponowanych zajęć jest wspieranie procesu kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Międzyprzedmiotowy wymiar zajęć prowadzonych metodą IBSE (ang. Inquiry Based Science Education) sprzyja realizacji postawionego celu.

Uczniowie nabywają umiejętność realizowania procedury badawczej i samodzielnie projektują (wymyślają, jak dane zjawisko zbadać) oraz wykonują doświadczenie.

Oferta zajęć w Nauczycielskiej Pracowni Przyrodniczej – linki do zapisów:

Zajęcia dla uczniów i nauczycieli prowadzone są przez pracowników NPP.

Są skorelowane z podstawą programową i mają charakter interdyscyplinarny.

W pracowni przyrodniczej (po wcześniejszej rezerwacji terminu) mogą prowdzić zajęcia labolatoryjne nauczyciele dla swoich uczniów.

Pracownia dysponuje 18 stanowiskami do pracy laboratoryjnej.

Grupy  liczące powyżej 18 uczniów są dzielone na dwa zespoły. Uczniowie uczestniczą w zajęciach labolatoryjnych na zmianę z zajęciami terenowymi lub grą miejską.