null

Nauczycielska Pracownia Przyrodnicza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nauczycielska Pracownia Przyrodnicza (NPP) stanowi wsparcie w procesie dydaktycznym dla uczniów ze szkół z ograniczonym dostępem do pracowni przyrodniczych.

Pracownia została wyposażona w wysokiej klasy pomoce dydaktyczne, odczynniki chemiczne, sprzęt laboratoryjny umożliwiający bezpieczne prowadzenie zajęć doświadczalnych z chemii, biologii oraz fizyki. Do dyspozycji jest również odpowiednio przygotowany sprzęt prezentacyjny.

Pakiet rozwiązań informatycznych cyfrowe systemy pomiarowe Pasco, tablety, tablica multimedialna  umożliwia prowadzenie eksperymentów przyrodniczych w sposób szybki i nowoczesny.

Z pracowni mogą korzystać uczniowie i nauczyciele z warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Głównym celem proponowanych zajęć jest wspieranie procesu kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Międzyprzedmiotowy wymiar zajęć prowadzonych metodą IBSE (ang. Inquiry Based Science Education) sprzyja realizacji postawionego celu.

Uczniowie nabywają umiejętność realizowania procedury badawczej i samodzielnie projektują (wymyślają, jak dane zjawisko zbadać) oraz wykonują doświadczenie.

Oferta zajęć w Nauczycielskiej Pracowni Przyrodniczej

Do kończa czerwca 2022 r. nie ma wolnych terminów na zajęcia dla uczniów w Nauczycielskiej Pracowni Przyrodniczej.

Zajęcia dla uczniów  Zajęcia dla nauczycieli  
 Zapisy  Zapisy

Zajęcia dla uczniów i nauczycieli prowadzone są przez pracowników NPP i doradców metodycznych. 

Są skorelowane z podstawą programową i mają charakter interdyscyplinarny.

Pracownia dysponuje 18 stanowiskami do pracy laboratoryjnej. Grupy  liczące powyżej 18 uczniów są dzielone na dwa zespoły. Uczniowie uczestniczą w zajęciach labolatoryjnych na zmianę z: zajęciami terenowymi lub grą miejską.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników NPP i doradców metodycznych.