null

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mural przedstawiający Marka Edelmana.

Celem Nagrody jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii, budowanie etyki życia społecznego. Ma kształtować i promować wśród młodych ludzi postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, ma przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwić młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji.

13 grudnia 2020 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana.

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy. Partnerem Nagrody jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

O Nagrodę ubiegać się mogą warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz placówki wychowania pozaszkolnego i bursy prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe,
  • placówki wychowania pozaszkolnego i bursy.

O Nagrodę może aplikować szkoła i placówka, która w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowała:

  1. projekty/działania dotyczące edukacji na rzecz praw człowieka w kontekście historycznym i współczesnym;
  2. projekty/ działania dotyczące kwestii zapobiegania przejawom nienawiści, zbrodniom przeciwko ludzkości w kontekście historycznym i współczesnym;
  3. projekty/działania dotyczące historii i kultury żydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej;
  4. projekty/działania edukacyjne związane z edukacją o Holokauście oraz upamiętniające rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim;
  5. projekty/działania dotyczące działań na rzecz praw człowieka i praw obywatelskich, podejmowane w okresie PRL przez przedstawicieli opozycji demokratycznej;
  6. projekty/działania  edukacyjne popularyzujące osobę i dokonania Marka Edelmana.

O Nagrodę można aplikować poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w systemie ankietowym Biura Edukacji.