null

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego we WCIES

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego w następujących specjalnościach (obszarach wspomagania):

 1. biblioteki szkolne – 1 osoba,

 2. biologia (szkoła podstawowa) – 1 osoba,

 3. chemia (szkoła podstawowa) – 1 osoba,

 4. fizyka (szkoła podstawowa) – 1 osoba,

 5. fizyka (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba,

 6. historia (szkoła podstawowa) – 2 osoby,

 7. wiedza o społeczeństwie (szkoła podstawowa) – 1 osoba,

 8. język angielski (szkoła ponadpodstawowa) – 2 osoby,

 9. język niemiecki (wszystkie etapy) –1 osoba,

 10. języki romańskie (wszystkie etapy) – 1 osoba,

 11. język polski (szkoła podstawowa) – 2 osoby,

 12. język rosyjski ( wszystkie etapy) – 1 osoba,

 13. podstawy przedsiębiorczości – 1 osoba,

 14. oligofrenopedagog – 1 osoba,

 15. przedmioty ekonomiczne – 1 osoba,

 16. przedmioty zawodowe/doradztwo zawodowe – 4 osoby,

 17. wychowanie do życia w rodzinie (wszystkie etapy) – 1 osoba,

 18. wychowanie fizyczne (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba,

 19. etyka i filozofia (wszystkie etapy) – 1 osoba.

Miejsce zatrudnienia: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul. Stara 4.

Pełna treść ogłoszenia.

Dokumenty należy pobrać ze strony mko.waw.pl