null

Muzealna EduAkcja Warszawy | dla nauczycielek i nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po dwuletniej przerwie wraca konferencja Muzealna EduAkcja Warszawy. Wydarzenie odbędzie się 26 września 2023 roku na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Muzeum Warszawy. Wydarzenie kierowane jest do nauczycielek i nauczycieli oraz osób pracujących w muzeach.

W tym roku będziemy rozmawiać o współpracy pomiędzy oboma środowiskami. Czy nauczyciele i nauczycielki mają wpływ na edukację muzealną? Co wspiera współpracę, a co ją utrudnia? Czego potrzebują nauczycielki i nauczyciele oraz osoby pracujące w muzeach, żeby czuli się dobrze i swobodnie w tej relacji?

Podczas wydarzenia odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli szkół i muzeów, a także uczniów i publiczności, oraz warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli.

Tradycyjnie podczas Muzealnej EduAkcji odbędzie się giełda instytucji, podczas której warszawskie muzea zaprezentują aktualną ofertę projektów i zajęć skierowanych do grup szkolnych oraz nauczycielek i nauczycieli.


PROGRAM

9.30–10.00 – rejestracja, Arkady Kubickiego

10.00–10.15 – rozpoczęcie wydarzenia

10.15–12.00 – panel dyskusyjny z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli środowisk szkolnego i muzealnego

12.00–13.00 – giełda ofert edukacyjnych oraz poczęstunek

13.00–13.30 – przejście nauczycielek i nauczycieli do Muzeum Warszawy, Muzeum Farmacji, Centrum Interpretacji Zabytku na warsztaty

14.00–16.00 – warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli

16.00–16.30 – film „Warszawa nie zapomni”


Zapisy – Muzealna Eduakcja - Kursy - WCIES


Informacje o warsztatach: 

  1. Autorytet – autorytatywny czy autorytarny? A może tylko inspirujący... - warsztaty w Muzeum Warszawy

Żyjemy w czasach gdy  powszechne już stało się przekonanie o osłabieniu roli autorytetów. Czy to znaczy, że nie ma już osób o wysokich kompetencjach? A może nie istnieją autorytety niekwestionowalne? Czy postrzeganie kogoś jako autorytet wyklucza dostrzeganie jego słabych stron? Może autorytety nie służą temu by je wiernie naśladować, lecz by pod ich wpływem autonomicznie i twórczo działać oraz krytycznie myśleć?
Jak mówić o autorytetach? Jak prezentować wzorce osobowe by były inspiracją dla człowieka żyjącego w społeczeństwie demokratycznym, gdy wartością jest krytycyzm i rozwój komunikacji społecznej? Jak kształtować autonomię w myśleniu i działaniu nie przekreślając zarazem wpływu innych ludzi?

Prowadząca: Anna Lorek-Maciejuk, pracowniczka Muzeum Warszawy, nauczycielka filozofii i etyki w warszawskich szkołach średnich, trenerka TUS, wielbicielka podróży - szczególnie intelektualnych, wędrówek górskich i dociekań filozoficznych. Zainteresowania: metoda komunikacji bez przemocy Marshalla B. Rosenberga, filozofia Paula Ricoeura, literatura, sztuka.

Warsztat odbywa się na wystawie stałej Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 42

  1. Patriotyzm – jak o nim rozmawiać? – warsztaty w Muzeum Warszawy

Edukacja patriotyczna jest częścią programu szkolnego, ale przekazanie uczniom czym jest patriotyzm, to niełatwa sprawa. Czy to bohaterstwo w walce i gotowość śmierci za ojczyznę? A może wrażliwość społeczna, działalność na rzecz wspólnoty, poczucie przynależności? Niektórzy widzą patriotyzm w skrupulatnym płaceniu podatków i dbaniu o środowisko. Inni organizują huczne marsze.
Zapraszamy do dyskusji czym patriotyzm jest dla każdego z nas i czy jest nam dzisiaj potrzebny.  Postaramy się odrzucić schematy i stereotypy. Uruchomimy wrażliwość i uważność, aby mówić o patriotyzmie w prosty sposób, obedrzeć z patosu.  Jak zachęcić uczniów do samodzielnego myślenia? Jak sprawić, aby stali się świadomymi obywatelkami i obywatelami?

Prowadząca: Monika Ciosek - edukatorka Muzeum Warszawy od 2020r. Absolwentka bohemistyki w ISZiP UW, Studium Europy Wschodniej UW na specjalizacji Europa Wschodnia i studiów doktoranckich w zakresie nauk historycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych UKSW. Tłumaczka z języków czeskiego, rosyjskiego i ukraińskiego.

Warsztat odbywa się na wystawie stałej Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 42

  1. W poszukiwaniu narodowej tożsamości Warszawy – spacer edukacyjny po Starym Mieście i Krakowskim Przedmieściu

Warszawa od swoich początków była miastem otwartym dla obcokrajowców. Zamieszkiwali tu Niemcy, Ormianie, Włosi, Czesi. Już w średniowieczu istniała tutaj mała gmina żydowska. Czy to oznacza, że jesteśmy tolerancyjni? Czy nowi warszawiacy zawsze byli mile widziani?

Szukając inspiracji w prawdziwych historiach, które wydarzyły się na pobliskich ulicach, porozmawiamy o tym co to znaczy być Polakiem i warszawiakiem. Czy nasza tożsamość to tylko kwestia krwi czy także wyboru? Zastanowimy się też jak żyje się w wielokulturowym mieście i jakie wyzwania przed nami stawia. Dlaczego jednych przyjmujemy z otwartymi ramionami, a na innych patrzymy z nieufnością? Co kształtuje nasze wyobrażenia o wspólnym życiu społecznym ludzi wielu kultur i religii?

Spacer odbywa się w historycznej części Warszawy, na Starym Mieście, Krakowskim przedmieściu i okolicach. Spotykamy się przy kasach Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 42

Prowadząca: Agnieszka Pogorzelska – edukatorka Muzeum Warszawy, edukatorka  i przewodniczka po Warszawie, współpracuje z kilkoma warszawskimi muzeami. Lektorka języka polskiego jako obcego, przybliżającą polska gramatykę cudzoziemcom, którzy chcą zamieszkać w Polsce. Uczy dorosłych na zajęciach w fundacjach i szkołach językowych oraz młodzież i dzieci w ramach zajęć szkolnych.

  1. Skąd się biorą konflikty? – warsztaty w Centrum Interpretacji Zabytku

Doświadczenie II wojny światowej wywołało dyskusję, jak zapobiec kolejnym konfliktom. Kto mógłby tego dokonać? Jak głosi UNESCO, wojny rodzą się w umysłach ludzi i w ich umysłach powinny być zwalczane. Wychodząc od tego zdania zastanowimy się jak codzienne konflikty międzyludzkie przeradzają się w uprzedzenia i brak tolerancji. Poznamy też moc stereotypów i propagandy.  Jak działa mechanizm, który nakręca agresję i akty przemocy? Dlaczego mimo starań i deklarowanej równości tak łatwo jest kogoś wykluczyć? Sprawdzimy też, czy te problemy dotyczą nas samych. O co się kłócimy i jak najlepiej rozwiązywać spory? Konfliktów nie unikniemy, ale może wiedza i świadomość mechanizmów, jakie nimi rządzą, pozwolą nam lepiej stawiać im czoła.

Prowadząca: Monika Michałekpracowniczka Muzeum Warszawy, edukatorka i przewodniczka po Warszawie. Specjalizuje się w tematyce żydowskiej. Absolwentka podyplomowych studiów Collegium Civitas Historia sztuki. Interpretacje, a także certyfikowanego kursu interpretacji dziedzictwa – Interpret Europe.  Zawodowo zajmuje się edukacją dzieci i dorosłych, poszukuje ciekawych i alternatywnych form opowiadania historii i pracy z opowieścią.

Warsztat odbywa się w Centrum Interpretacji Zabytku przy ul Brzozowej 11/13, które zajmuje się tematem zniszczenia i odbudowy Starego Miasta oraz  edukacją na temat dziedzictwa UNESCO.

 

  1. Substancja psychoaktywna – zagrożenie czy korzyść? – warsztaty w Muzeum Farmacji

Jakie skojarzenia nasuwają się młodym ludziom, gdy słyszą hasło „substancje psychoaktywne”? Jaka jest ich świadomość i wiedza?  Zastanowimy się nad powodami używania substancji psychoaktywnych obecnie i w przeszłości.  Zaproponowane ćwiczenia będą miały na celu odróżnienie panujących opinii od faktów. Oddzielimy stereotypy od realnych korzyści i szkód.  Porozmawiamy o różnorodnym stosowaniu substancji narkotycznych w lecznictwie dawniej i dziś. Prześledzimy dzieje upowszechniania się tego typu preparatów oraz rosnącej świadomości społecznej wobec wpływu środków psychoaktywnych na organizm człowieka i ryzyka uzależnień. Zapoznamy się też z kilkoma obiektami farmaceutycznymi, a wybrane fotografie posłużą nam do rozmowy: co widzę, co myślę i nad czym się zastanawiam gdy widzę objawy uzależnienia psychicznego i fizycznego?
 

Prowadzący: Marek Łuszczyk - pracownik Muzeum Warszawy, historyk i varsavianista. Edukator muzealny z 9-letnim doświadczeniem. Szczególnie interesuje go XIX-wieczna reklama medyczna i kultura fin de siecle. Miłośnik serwisów polona.pl i szukajwarchiwach.gov.pl. W wolnych chwilach sprawdza etymologię słów i wyszukuje książki, które mógłby przeczytać,  gdyby doba była dłuższa.

Warsztat odbywa się w Muzeum Farmacji, ul. Piwna 31/33