null

Mikrokosmos. Moje Podwórko | uroczyste wręczenie nagród w konkursie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy laureatów oraz wyróżnionych wraz z opiekunami na uroczystość rozdania nagród w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Mikrokosmos. Moje Podwórko". Uroczystość odbędzie się 15 maja o godzinie 16.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4 w Warszawie.

To już trzecia edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Mikrokosmos”. W tym roku tematem wiodącym jest „Moje Podwórko”.

Organizatorami konkursu są dwie placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN).

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warszawy i Mazowsza.

Celem konkursu jest:

  • wzbudzenie refleksji nad stanem środowisk i społeczności, w których żyjemy;

  • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności każdego z nas za nasze otoczenie, kulturę i relacje;

  • budowanie świadomości mocy przekazu artystycznego i społecznego potencjału artystów;

  • zachęcanie do podejmowania ważnych tematów w aktywności twórczej;

  • stwarzanie możliwości prezentacji indywidualnej twórczości uczniów.