null

Mikrokosmos. Moje podwórko | Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Plakat konkursu przedstawiający podwórko i trzepak oraz zawierający napis: Mikrokosmos. Moje podwórko. Na grafice znajdując się logotypy WCIES i MSCDN
Autor: B. Dybowska

Rusza trzecia edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Mikrokosmos”. W tym roku tematem wiodącym jest „Moje Podwórko”. Organizatorami konkursu są dwie placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN).

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warszawy i Mazowsza.

Celem konkursu jest:

  • wzbudzenie refleksji nad stanem środowisk i społeczności, w których żyjemy;

  • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności każdego z nas za nasze otoczenie, kulturę i relacje;

  • budowanie świadomości mocy przekazu artystycznego i społecznego potencjału artystów;

  • zachęcanie do podejmowania ważnych tematów w aktywności twórczej;

  • stwarzanie możliwości prezentacji indywidualnej twórczości uczniów.

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej Wasze podwórka, te prawdziwe lub te wymarzone.

Do konkursu można zgłosić prace płaskie w dowolnym formacie nie większym niż A2. Organizatorzy konkursu dopuszczają wszelkie techniki malarskie, rysunkowe, graficzne (z wyłączeniem grafiki komputerowej, fotografii), także techniki mieszane.  Wszystkie elementy pracy powinny być zabezpieczone i trwale umocowane.

Konkurs jest dwuetapowy:

  • etap pierwszy – szkolny
  • etap drugi – wojewódzki

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów, złożone z przedstawicieli Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Akademii Sztuk Pięknych.

Termin przesyłania prac: od 6 do 10 lutego 2023 roku.

 Adres, na który należy nadsyłać prace: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa z dopiskiem – Konkurs „Mikrokosmos. Moje Podwórko”

Więcej informacji i Regulmin na stronie internetowej konkursu.

Informacji udzielają koordynatorki konkursu: Katarzyna Jasińska (WCIES) i Joanna Wojda (MSCDN).