null

Zapraszamy na Letnie Seminarium WARSA i SAWY | 16 czerwca

Drukuj otwiera się w nowej karcie
WARS i SAWA

Zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do udziału w „Letnim seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY”.
Do zobaczenia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w piątek 16 czerwca, w godz. 12.00 - 17.30.

Podczas seminarium

 • przedstawimy praktyczne metody i materiały stanowiące doskonałe źródła inspiracji do pracy z uczniami uzdolnionymi,
 • pokażemy interdyscyplinarne podejście, łączenie treści z różnych dziedzin nauki,
 • nawiążemy do wyzwań współczesnego życia ujętego w perspektywie społeczeństwa informacyjnego,
 • zaprosimy do rozmowy z ekspertami z różnych dziedzin,
 • podpowiemy, jak wyjść naprzeciw potrzebom uczniów zorientowanych na zdobywanie praktycznych, przydatnych w życiu umiejętności,
 • będziemy promować podejście ukierunkowane na budowanie sprawczości uczniów i zapobieganie występowaniu depresji klimatycznej w tej grupie.

Zapisy w systemie rekrutacyjnym WCIES 

O programie

 • 12.00 | Otwarcie Seminarium | Sala Audytoryjna
 • 12.15 | Wykład otwarcia: Szymon Bujalski |Sala Audytoryjna
 • 12.45 | Przejście do sal warsztatowych
 • 13.00 | Rozpoczęcie sesji rozmów i warsztatów
 • 17.30 | Zakończenie Seminarium

Szczegółowy program do pobrania

Część sesyjno-warsztatowa seminarium podzielona będzie na dwa nurty tematyczne. Uczestnicy zdecydują, w których zajęciach wezmą udział.
Pierwszy nurt dotyczył będzie kryzysu klimatycznego w kontekście dezinformacji i bezpieczeństwa danych. Na zajęciach warsztatowych uczestnicy trenować będą umiejętność dostrzegania istotnych luk w dostępnych danych, a podczas sesji World Café porozmawiają
z ekspertami specjalizującymi się w dziedzinach takich jak pozyskiwanie i przetwarzanie danych o klimacie, fake newsy czy komunikacja społeczna na rzecz klimatu.

Drugi nurt będzie o bezpieczeństwie żywnościowym i perspektywach zmiany nawyków jedzeniowych. Podczas warsztatów uczestnicy krytycznie przyjrzą się utartym przekonaniom na temat produkcji żywności i jej wpływu na środowisko naturalne. Przy stolikach World Café porozmawiają ze specjalistami w zakresie bezpieczeństwa żywności (również owadów jadalnych), alternatywnych sieci jej dystrybucji, emocji związanych z jedzeniem oraz gotowania przyjaznego dla planety.

Na zakończenie seminarium wszyscy uczestnicy wydarzenia będą mogli zwiedzić dwie pierwsze części wystawy „Przyszłość jest dziś” w Centrum Nauki Kopernik.


Seminarium organizowane jest od 2011 roku w ramach stołecznego projektu WARS i SAWA, we współpracy Centrum Nauki Kopernik, samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych Szkoleń (WCIES) oraz Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie tematyce klimatycznej, komunikacyjno-informacyjnej i żywnościowej; będzie dla uczestników inspiracją do dalszej eksploracji tej problematyki i wspólnego wraz z uczniami uzdolnionymi, partnerskiego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.