null

Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA | kurs doskonalący

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wars i Sawa Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

Zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) do udziału w zdalnym kursie doskonalącym.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych.

Kurs obejmuje 28 godziny dydaktyczne. Uczestnicy wezma udział w 4 spotkaniach seminaryjno-warszatatowych online. Będą mieli okazję stworzyć własny projekt ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych (realizowanego przez swoją placówkę w ramach WARSA i SAWY). Wypracowany materiał będzie przedmiotem konsultacji (indywidulanych i grupowych) z ekspertami.


Harmonogram szkolenia:

  • Pierwsza sesja szkoleniowa online | 17 listopada 2022 r. (w godzinach 16.00 – 19.30; 4,5 godziny dydaktyczne)
  • Druga sesja szkoleniowa online | 18 listopada 2022 r. (w godzinach 16.00 – 19.30; 4,5 godziny dydaktyczne)
  • Praca własna uczestników szkolenia (8 godzin dydaktycznych)
  • Konsultacje zbiorowe online 1 grudnia 2022 r. (w godzinach 16.00 – 17.30; 2 godziny dydaktyczne)
  • Trzecia sesja szkoleniowa online | 8 grudnia 2022 r. (w godzinach 16.00 – 19.30; 4,5 godz. dyd.)
  • Czwarta sesja szkoleniowa online - 9 grudnia 2022 r. (w godzinach 16.00 – 19.30; 4,5 godz. dyd.)

Więcej informacji i zapisy w elektronicznym systemie rejestracji

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci.