null

Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA | kurs doskonalący online

Drukuj otwiera się w nowej karcie
WARS i SAWA

Zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w zdalnym kursie doskonalącym.

Celem kursu jest poznanie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego i przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych.

Kurs obejmuje 28 godzin dydaktycznych, w ramach których odbędą się: 4 zdalne spotkania seminaryjno-warsztatowe, praca własna uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonania zadania domowego oraz skorzystają z konsultacji indywidualnych i zbiorowych.


Harmonogram/struktura szkolenia:

Pierwsza sesja szkoleniowa online 18 listopada 2021 r., w godz. 16.00 – 19.30 (4,5 godz. dyd.)

Druga sesja szkoleniowa online 19 listopada 2021 r., w godz. 16.00 – 19.30 (4,5 godz. dyd.)

Praca własna uczestników szkolenia: wykonanie zadania domowego polegającego na przygotowaniu projektu ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych (realizowanego przez swoją placówkę w ramach WARSA i SAWY) i otrzymanie na jego temat informacji zwrotnych od trenerów/ekspertów (8 godzin dydaktycznych).

Konsultacje zbiorowe online: omówienie/odniesienie się do uwag dotyczących projektów ewaluacji przygotowanych w ramach pracy własnej uczestników – 2 grudnia 2021 r., w godz. 16.00 – 17.30 (2 godziny dydaktyczne).

Trzecia sesja szkoleniowa online – 9 grudnia 2021 r., w godz. 16.00 – 19.30 (4,5 godz. dyd.)

Czwarta sesja szkoleniowa online – 10 grudnia 2021 r., w godz. 16.00 – 19.30 (4,5 godz. dyd.)


Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Laboratorium-Ewaluacji-Ewaluacja-w-Programie-WARS-i-SAWA

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci  za pośrednictwem aplikacji MSTeams.