null

Laboratorium ewaluacji. Ewaluacja w programie WARS i SAWA | 4. sesja szkoleniowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
10.12.2021 16:00 - 10.12.2021 19:30
Wars i Sawa

Szkolenie dla przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w zdalnym kursie doskonalącym. Celem kursu jest poznanie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego i przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych.

Kurs obejmuje 28 godziny dydaktyczne, w ramach których odbędą się: 4 zdalne spotkania seminaryjno-warsztatowe, praca własna  uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonania zadania domowego oraz skorzystają z konsultacji indywidualnych i zbiorowych.