null

Nowy numer kwartalnika EDUKACJA | Autyzm oraz aktualne wyzwania inkluzji społecznej i edukacyjnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
kwartalnik "Edukacja"

Wybrane problemy autyzmu oraz inne aktualne wyzwania inkluzji społecznej i edukacyjnej to motyw przewodni artykułów naukowych w kolejnym wydaniu kwartalnika EDUKACJA.

Inkluzja społeczna i edukacyjna jest jednym z najważniejszych zainicjowanych i toczących się procesów przemiany naszego społeczeństwa. Oznacza świadome skierowanie wysiłku społecznego na przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego, wpisując się w takie idee jak spójność społeczna, integracja, ruchy równościowe i antydyskryminacyjne. Inkluzja, znana także pod coraz bardziej popularną polską nazwą włączenie, obejmuje szereg działań i rozwiązań – od ram prawnych i organizacyjnych do konkretnych procedur i rozwiązań metodycznych w szeroko ujętej praktyce życia społecznego.

Najbardziej wyodrębniła się w praktyce jako edukacja włączająca, rozumiana jako „projekt reformy systemu oświatowego, który ma na celu zbudowanie szkoły wysokiej jakości dla wszystkich uczniów”.

Żeby jednak zbudować prawdziwą, powszechną responsywność szkoły włączającej – a więc zdolność odpowiadania na zróżnicowane potrzeby uczniów – trzeba umieć dostrzegać także te nietypowe, unikalne, jak np. potrzeby uczniów z chorobami rzadkimi. Dlatego ten numer kwartalnika EDUKACJA zawiera artykuły dotyczące zarówno tych najczęściej, jak i rzadziej spotykanych kategorii specjalnych potrzeb: z jednej strony związanych z tak bardzo rozpowszechnionym w szkołach autyzmem, z drugiej dość rzadko spotykanymi w placówkach ogólnodostępnych przypadkami dzieci niemówiących oraz dzieci KODA (słyszących dzieci głuchych rodziców).

 

Kwartalnik EDUKACJA można pobrać i przeczytać tutaj.

 

W numerze

 

  1. Anna Bombińska-Domżał, Tamara Cierpiałowska, Elżbieta Lubińska-Kościółek, Sylwia Niemiec (Instytut Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska), Joanna Kossewska (Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska), Szkoła inkluzyjna jako przestrzeń (nie)przyjazna sensorycznie dla uczniów z zburzeniami ze spektrum autyzmu w opinii nauczycieli szkół inkluzyjnych
  2. Dorota Pufund (Katedra Pedagogiki Specjalnej I Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska), Funkcje wykonawcze u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świetle wybranych badań
  3. Dorota Podgórska-Jachnik (Katedra Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska), KODA – niewidoczne specjalne potrzeby uczniów w systemie edukacji
  4. Dominika Wiśniewska, Paulina Malenta (Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska), Przyjmowane postawy rodzicielskie a podejmowane role w rodzinie przez słyszące dzieci niesłyszących rodziców
  5. Agnieszka Franieczek-Madalińska, Natalia Wojciechowska (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wrocław, Polska), Dzieci, które nie mówią, ale się komunikują. Komunikacja alternatywna w terapii logopedyczne
  6. Marzenna Zaorska (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn Polska), Adam Zaorski, Oświadczenie pacjenta pro futuro na gruncie polskim (w opinii przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami)