null

Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka zdolnego | kurs doskonalący dla nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wars i Sawa Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli szkół warszawskiej sieci wspierania uzdolnionych, realizujących w oparciu o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, systemowe działania wspierające uczniów uzdolnionych do wzięcia udziału w 16 godzinnym kursie doskonalącym realizowanym hybrydowo.

Jego celem jest dostarczenie wiedzy i kompetencji w obszarze wsparcia ucznia uzdolnionego  - zadbanie o jego specyficzne potrzeby, o rozwój emocjonalny, twórczy oraz gotowość ucznia uzdolnionego do nauki i rozwoju.  

W trakcie 5 spotkań (23 listopada, 14 grudnia 2023 r, 8 lutego, 29 lutego i 14 marca 2024 r.), uczestnicy znajdą odpowiedzi na międzyinnymi na następujące pytania:

  • jak dziecko zdolne różni się w swoich potrzebach od innych?,
  • dlaczego dostosowanie i indywidualizacja w procesie edukacyjnym są takie ważne?, 
  • jakie mogą być skutki zaniedbania potrzeb dziecka zdolnego?,
  • jak przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom dziecka zdolnego?,
  • z jakimi emocjami dziecko zdolne może sobie nie radzić i jak możemy mu pomóc?, 
  • jak reagować na emocje dziecka, aby je wspierać?,
  • jak pomóc dziecku zdolnemu pozytywnie zaistnieć w społeczności szkolnej?,
  • jak wzmacniać gotowość dzieci zdolnych do osiągnięć na miarę ich możliwości?,
  • jak prowadzić rozmowę motywującą?,
  • jak rozpoznawać i wzmacniać rozwój zdolności twórczych?

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci (aplikacja MSTeams)
Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wspieranie-harmonijnego-rozwoju-ucznia-uzdolnionego