null

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, stopień II | kurs doskonalący

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Zapraszamy do udziału w kursie pogłębiającym wiedzę i doskonalącym posiadane już umiejętności w zakresie tutoringu (II stopień), którego celem jest wsparcie nauczycieli - tutorów w praktyce zawodowej i jej doskonaleniu.

  • 48 godz. kurs doskonalący
  • Zajęcia stacjonarne we WCIES w piątki - w godz. 12.00-18.30 , w soboty - 9.00-15.30
    •  9 i 10 lutego,
    • 1 i 2 marca,
    • 5 i 6  kwietnia 2024 r. 

Zajęcia skierowane są do przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, osób posiadającym podstawową wiedzę na temat tutoringu oraz prowadzących tutoring szkolny (sprawującym opiekę tutorską nad uczennicami/uczniami).

Adresujemy je do uczestników organizowanych przez WCIES w ostatnich latach szkoleń bazowych (tzw. I stopień, min. 21 godz.), które dostarczały wiedzy i kompetencji w obszarze pracy z uczniami metodą tutoringu.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy m. inn.: poznają  nowe narzędzia możliwe do wykorzystania w pracy tutorskiej; otrzymają pomoc w doborze najlepszych narzędzi do zrealizowania zaplanowanych celów; zwiększą samoświadomość w roli tutora (analiza własnego potencjału, na którym można bazować w pracy tutorskiej; diagnoza trudnych sytuacji w pracy tutorskiej - analiza źródeł trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań; poddanie refleksji własnych emocji, które wywołuje praca tutorska); poszerzą katalog strategii interwencyjnych; będą doskonalić umiejętności związane z otrzymywaniem i udzielaniem informacji zwrotnej; poddadzą analizie dylematy etyczno-moralne pojawiające się w pracy; będą pracować nad konstruktywnym odreagowaniem stresu związanego z pracą w roli tutora; nauczą się określać obszary wymagające  rozwijania i wzbogacania wiedzy oraz umiejętności; będą rozwijać umiejętności korzystania z profesjonalnych form wspierania rozwoju.

 Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tutoring-jako-metoda-pracy-z-uczniem-zdolnym-stopien-2

Udział w zajęciach jest możliwy po weryfikacji wymagań wstępnych (doświadczenie i posiadanie podstawowej wiedzy nt. tutoringu, np. ukończenie kursu doskonalącego – „Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym - stopień I”)  i uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na szkolenie.  Informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową