null

Kształcenie na rzecz klimatu i ekologii w trakcie terenowych lekcji biologii w szkole ponadpodstawowej - wykorzystanie Pawilonu Edukacyjnego Kamień i łęgów nadwiślańskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
26.09.2022 16:00 - 26.09.2022 17:30

Zapraszamy nauczycieli biologii ze szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Szkolenia ma na celu:

  • poznanie zasobów edukacyjnych Pawilonu Edukacyjnego Kamień Wybrzeże Puckie 1 - B w Warszawie;
  • poznanie możliwości przeprowadzenia zajęć przyrodniczo-geograficznych dotyczących obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły;
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych w terenie.

Więcej informacji i zapisy