null

Kryzys. Szybkie reagowanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie publikacji pt. „Kryzys. Szybkie reagowanie...”. Od premiery pierwszego wydania minęło blisko 10 lat. Istniała ogromna potrzeba wznowienia i uaktualnienia tej pozycji. Zmieniły się bowiem warunki życia, społeczeństwo, a także mające na nas ogromny wpływ nowoczesne technologie. Zmieniły się także zagrożenia, jakie napotykamy w placówkach edukacyjnych. Uczymy się na nie reagować, szukamy wciąż lepszych dróg radzenia sobie z zachowaniami wnoszącymi do społeczności szkolnych niepokój, strach czy bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia. Warto być gotowym do konfrontacji z nimi.

Słowo wstępne

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy

W tej publikacji znajdziecie Państwo teksty, których autorzy stanowią szerokie grono ekspertów w obszarze reagowania kryzysowego. Bogata wiedza o zjawiskach oraz sposobach im zapobiegania i radzenia sobie z nimi zawarta została w następujących rozdziałach:

 1. Sytuacje kryzysowe w szkole — rola i zadania szkolnej pedagog i pedagoga oraz psycholożki i psychologa, Jarosław Jagieła
 2. Kryzys w szkole — zasady postępowania, pierwsze reakcje (materiał BE i BBiZK)
 3. Kryzys w ujęciu psychologicznym, Dorota Ziółkowska‐Maciaszek
 4. Taktyki i zasady psychologicznej interwencji kryzysowej, Ewa Maksymowska, Dorota Ziółkowska­‍-Maciaszek
 5. Psychologiczna interwencja w sytuacjach związanych z próbami samobójczymi i samobójstwami uczniów, Ewa Maksymowska 
 6. Psychologiczna interwencja kryzysowa wobec ofiary przemocy seksualnej, Weronika Molińska
 7. Psychologiczna interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy rówieśniczej w szkole, Zdzisława Barankiewicz
 8. Interwencja w przypadku cyberprzemocy w szkole, Maciej Kępka 
 9. Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie, Tomasz Bilicki, Anna Grabarczyk
 10. Interwencja kryzysowa wobec utraty i żałoby, Dorota Ziółkowska‐Maciaszek 
 11. Aspekty prawne sytuacji kryzysowej w szkole, Iwona Kobus 
 12. Pierwsza pomoc przedmedyczna, Marcin Sobiecki, Anna Staniszewska
 13. Profilaktyka kryzysów — rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjaceje i mediacje, Ewa Maksymowska

Zapraszamy do lektury.