null

Jak zarządzać kryzysami w szkole? | kurs doskonalący

Drukuj otwiera się w nowej karcie
WCIES zaprasza

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którym po raz pierwszy powierzono funkcję kierowniczą oraz zainteresowane osoby na dwudniowy kurs doskonalący Jak zarządzać kryzysami w szkole?

Celem szkolenia jest zapoznanie z istotnymi zagadnieniami wiążącymi się z pojawiającymi się w szkole różnego rodzaju kryzysami. Kurs obejmuje m.in. zagadnienia dot.: psychologicznego rozumienia kryzysów, faz kryzysów, procedur działania w różnych rodzajach kryzysów, zarządzania kryzysowego. Szkolenie obejmuje 20 godzin (dwa dni szkoleniowe). Zajęcia odbędą się 23 i 25.11. 2021 roku w siedzibie WCIES (ul. Stara 4) w godzinach 9.0015.00.

Więcej informacji oraz zapisy pod linkiem Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej - Kursy - WCIES