null

Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 „Kreatywne biesiady u WARSA I SAWY” to cykliczne spotkania poświęcone wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m. st. Warszawy WARS I SAWA, szkół tworzących optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

„Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY” organizują szkoły należące do Warszawskiej Sieci Wspierania Uzdolnionych. Formuła spotkań jest otwarta, określana każdorazowo przez gospodarzy biesiady, zależy od ich inwencji twórczej, pomysłowości, a także od specyfiki i typu szkoły. Spotkania umożliwiają prezentację różnorodnych pomysłów, autorskich projektów, innowacyjnych rozwiązań metodycznych, programowych i organizacyjnych oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami i refleksjami w zakresie wspierania uzdolnionych.

Spotkania realizowane w takiej formie inspirują nauczycieli do dalszych poszukiwań i podejmowania nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, a atmosfera twórczej pracy sprzyja integrowaniu środowisk szkolnych i podejmowaniu szeregu działań przez szkoły z różnych poziomów edukacyjnych.

Dzięki udziałowi w „biesiadach” szkoły funkcjonujące w środowisku metropolitalnym, dotąd na ogół znane jedynie z nazwy, stają się teraz rozpoznawalnym przez innych miejscem edukacyjnym, kuźnią młodych talentów i charakterów uczniowskich, kształtowanych przez kreatywnych, pełnych pasji nauczycieli i pedagogów.

Całością przedsięwzięcia koordynuje Joanna Wojtulewicz  doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie wspierania ucznia zdolnego.

Nauczyciele zainteresowani udziałem w „Kreatywnych biesiadach u WARSA I SAWY” lub zorganizowaniem tego rodzaju spotkania w swojej szkole proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres: agnieszka.dobrowolska@wcies.edu.pl

Relacje z biesiad

Relacja z biesiady I

Relacja z biesiady II

Relacja z biesiady III

Relacja z biesiady IV

Relacja z biesiady V

Relacja z biesiady VI

Letnie seminarium dla nauczycieli Warsa i Sawy 2011

Relacja z biesiady VII

Relacja z biesiady VIII

Letnie seminarium dla nauczycieli Warsa i Sawy 2012

Relacja z biesiady IX

Relacja z biesiady X

Relacja z biesiady XI

Relacja z biesiady XII

Relacja z biesiady XIII

Relacja z biesiady XIV

Letnie seminarium dla nauczycieli Warsa i Sawy 2013

Relacja z biesiady XV

 Relacja z biesiady XVI

Letnie seminarium dla nauczycieli Warsa i Sawy 2014

 Relacja z biesiady XVII

 Relacja z biesiady XVIII

 Relacja z biesiady XIX

Letnie seminarium dla nauczycieli Warsa i Sawy 2015

Relacja z biesiady XX

Relacja z biesiady XXI

 Relacja z biesiady XXII

 Relacja z biesiady XXIII

 Relacja z biesiady XXIV

 Relacja z biesiady XXV

 Letnie seminarium dla nauczycieli Warsa i Sawy 2016

Relacja z biesiady XXVI

Relacja z biesiady XXVII

Relacja z biesiady XXVIII

Relacja z biesiady XXIX

 Relacja z biesiady XXX

 Letnie seminarium dla nauczycieli Warsa i Sawy 2017

 Relacja z biesiady XXXI

 Relacja z biesiady XXXII

 Relacja z biesiady XXXIII

 Letnie seminarium dla nauczycieli Warsa i Sawy 2018

 Relacja z biesiady XXXIV

 Relacja z biesiady XXXV

 Relacja z biesiady XXXVI

 Letnie seminarium dla nauczycieli Warsa i Sawy 2019