null

Kontakt

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
Tel.: 22 628 67 64, 22 628 01 79
E-mail: wcies@wcies.edu.pl

Sekretariat czynny jest w godz. 8.00-16.00
E-mail: sekretariat@wcies.edu.pl
Sekretariat, numer wewnętrzny: 18
Faks, numer wewnętrzny: 12

Doradcy metodyczni, numer wewnętrzny: 19

Arkadiusz Walczak

Dyrektor

arkadiusz.walczak@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 13
 

Karolina Malczyk

Zastępczyni dyrektora

karolina.malczyk@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 37
 

Małgorzata Barańska

Kierowniczka Pracowni Doradztwa Metodycznego

malgorzata.baranska@wcies.edu.pl  | numer wewnętrzny telefonu: 20
 

Beata Zuziak

Zastępczyni kierowniczki Pracowni Doradztwa Metodycznego

beata.zuziak@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 11
 

Beata Walkiewicz

Kierowniczka Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego

beata.walkiewicz@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 16
 

Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Zastępczyni Kierowniczki Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego

elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 36
 

Beata Łuba-Krolik

Kierowniczka Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Szkół i Placówek Oświatowych

beata.luba@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 15
 

Izabela Podsiadło-Dacewicz

Kierowniczka Pracowni Wychowania i Profilaktyki

izabela.dacewicz@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 14
 

Izabela Witczak

Kierowniczka Pracowni Wspierania Warszawskich Projektów i Programów Edukacyjnych

izabela.witczak@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 17
 

Małgorzata Zasuńska

Kierowniczka Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego i Współpracy Międzynarodowej

malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 21
 

Irena Grabarczyk 

Specjalistka ds. wczesnej edukacji językowej Centrum  Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

irena.grabarczyk@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 26
 

Julia Koszewska     

Specjalistka ds. współpracy międzynarodowej oraz zarządzania zbiorami Centrum  Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

julia.koszewska@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 22
 

Beata Grzelak                   

Kierowniczka Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego 

beata.grzelak@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 24
 

Teresa Prochowska 

Kierowniczka Pracowni Kompleksowego Wspomagania Pracy Szkół i Placówek

teresa.prochowska@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 25
 

Ewa Borgosz

Koordynatorka ds. wspólpracy z rodzicami

rodzice@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 25
 

Małgorzata Meissner

Inspektorka Ochrony Danych

malgorzata.meissner@wcies.edu.pl, daneosobowe@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 11)
 

Mirosława Winiarz

Kierowniczka Zespołu Administracji i Obsługi

miroslawa.winiarz@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 40
 

Grażyna Jaworska

Główna specjalistka ds. obsługi finansowej

grazyna.jaworska@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 23
 

Zofia Gryszko-Kulesza

Specjalistka ds. obsługi organizacyjno-finansowej  

zofia.gryszko-kulesza@wcies.edu.pl | numer wewnętrzny telefonu: 28

Sprawdź lokalizację na mapie