null

Konsultacje | Ewaluacja szkolnego programu wspierania uzdolnionych w ramach WARS i SAWA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Zapraszamy nauczycieli/ewaluatorów, którzy potrzebują wsparcia oraz uporządkowania wiedzy na temat poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego oraz pogłębienia praktycznych umiejętności w tym zakresie. Na spotkaniu m.in. ćwiczenia w formułowania pytań kluczowych, kryteriów i wskaźników.

Spotkanie stacjonarne odbędzie się 23 kwietnia 2024 r, w godz. 15.00-18.00 we WCIES, ul. Stara 4.

Rejestracja na stronie: Ewaluacja programu WARS i SAWA - konsultacja zbiorowa - Kursy - WCIES