null

Konsultacje | Ewaluacja szkolnego programu wspierania uzdolnionych w ramach WARS i SAWA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Zajęcia adresowane są do przedstawicieli placówek edukacyjnych, które realizując szkolne programy wspierania uzdolnionych uczniów w ramach WARS i SAWA, zobligowane są do przeprowadzenia ich ewaluacji.

Zapraszamy nauczycieli/ewaluatorów, którzy potrzebują wsparcia oraz uporządkowania wiedzy na temat poszczególnych etapów ewaluacji programu edukacyjnego oraz pogłębienia praktycznych umiejętności w tym zakresie. Podczas spotkania przećwiczymy m.in. formułowanie pytań kluczowych i kryteriów.

Spotkania stacjonarne we WCIES odbędą się w godz. 15.00-18.00 w dwóch terminach: