null

Konferencja | Pomiar kompetencji w badaniu PISA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika dekoracyjna przedstawiająca napis PISA i elementy nawiązujące do badań naukowych.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Pomiar kompetencji w badaniu PISA - największym badaniu edukacyjnym na świecie. Wyniki badania PISA 2022" organizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.

PISA to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Jest realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w wielu innych krajach. Polska uczestniczy w nim od początku, czyli od roku 2000.

Zagadnienia

  • Czym jest PISA?
  • Co mierzymy w badaniu PISA? Kogo badamy i w jakim celu?
  • Jak przebiega realizacja badania?
  • Jakie są założenia teoretyczne badania w poszczególnych dziedzinach (przedmiotach)?
  • Jak wyglądają narzędzia badawcze? Przedstawione zostaną zadania z wszystkich dziedzin badania.
  • Omówione zostaną wyniki badania z 2022 roku i przedstawione czynniki, które mogły na nie wpłynąć.

Agenda spotkania

  • Ogólne informacje na temat badania, jego celów, próby badawczej, realizacji badania i specyfiki edycji w 2022 roku – Joanna Kaźmierczak, kierownik badania PISA 2022.
  • Umiejętności matematyczne - Agnieszka Sułowska, ekspertka z zakresu matematyki.
  • Rozumienie czytanego tekstu – dr hab. prof. UJ Krzysztof Biedrzycki, ekspert z zakresu języka polskiego.
  • Rozumowanie w naukach przyrodniczych – dr Barbara Ostrowska, ekspertka z zakresu nauk przyrodniczych.

Informacje logistyczne

Serdecznie zapraszam nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników oświaty oraz decydentów edukacyjnych i wszystkich zainteresowanych tematyką badania PISA.