null

Kompetencje międzykulturowe – czym są, po co i jak je rozwijać w szkole | kurs doskonalący

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kompetencje międzykulturowe – czym są, po co i jak je rozwijać w szkole

Zapraszamy na zajęcia, które adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców, którzy z gotowi są poszukiwać i odnajdywać w różnorodności swoich uczniów zasób do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Bliżej przyjrzymy się także wyzwaniom, jakie dla pracy nauczyciela, pedagoga, szkolnego psychologa niesie obecna sytuacja - kryzys wojny w Ukrainie, trwająca pandemia koronawirusa, konieczność pracy zdalnej. Szkolenie będzie też okazją do zdobycia/poszerzenia konkretnych umiejętności i wiedzy niezbędnych w rozwijaniu kompetencji międzykulturowych – własnych oraz dzieci i młodzieży.

Uczestnicy szkolenia poznają metody i narzędzia rozwijające kompetencje międzykulturowe – przydatne do pracy z klasą oraz z poszczególnymi uczniami potrzebującymi wsparcia (także w edukacji zdalnej).

Szkolenie obejmuje 32 godziny dydaktyczne, w ramach których odbędą się: 2 spotkania warsztatowe we WCIES, 2 spotkania online, praca własna (uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonania zadania domowego oraz skorzystają z konsultacji indywidualnych).

Struktura szkolenia:

Spotkanie 1 i 2 stacjonarne (18 i 19 marca br., w godz. 9.00 – 15.00), poruszane zagadnienia: kompetencje międzykulturowe – czym są, ich rola we współczesnym świecie; kultura i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka; dziecko/uczeń z doświadczeniem migracyjnym w obliczu
bieżących wyzwań szkoły
 (kryzys wojenny, pandemia, praca zdalna)  

Spotkanie 3 online (22 marca br., w godz. 15.30 – 18.30), tematyka: kompetencje międzykulturowe „tu i teraz”  - jak je rozwijać u uczniów

Praca własna uczestników szkolenia (między 23 marca a 5 kwietnia br.).  Opracowanie zadań edukacyjnych do  edukacji międzykulturowej w oparciu o omawiany na szkoleniu model

Indywidualne konsultacje online (5 kwietnia br., w godz. 16.00 – 19.00, ok. 15 min. indywidualnego spotkania). Omówienie materiałów edukacyjnych stworzonych przez uczestników w ramach pracy własnej  

Spotkanie 3 online (7 kwietnia br., w godz. 15.30 – 18.30), tematyka: kompetencje międzykulturowe w perspektywie długoterminowej – jak w edukacji szkolnej wpierać ich rozwój u dzieci i młodzieży

Zapisy w systemie zapisów na szkolenia : https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Kompetencje-miedzykulturowe-w-czasach-pandemii-czym-sa-po-co-i-jak-je-rozwijac-w-szkole