null

Jak zarządzać kryzysami w szkole?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kryzys w szkole? Jak zarządzić?

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów,  kierowników świetlic na 20 godzinny kurs doskonalący, którego celem jest zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi różnych sytuacji kryzysowych, które mogą pojawić się w szkole.

Kurs będzie obejmował m.in. zagadnienia dot.: psychologicznego rozumienia kryzysów, faz kryzysów, procedur działania w różnych rodzajach kryzysów, zarządzania kryzysowego.

Zapisy