null

Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika zawiera zdjęcie przedstawiające Janusza Korczaka w towarzystwie wychowanków oraz napis Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych
Autor: WCIES

Zapraszamy do poznawania oraz inspirowania się życiorysem i dorobkiem Janusza Korczaka.

Cykl comiesięcznych spotkań rozpoczyna seminarium - Janusz Korczak jako twórca niezwykłych instytucji: Domu Sierot, Naszego Domu, "Małego Przeglądu", na które zapraszamy do sieci, we wtorek 18 października br. (rejestracja: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Janusz-Korczak-jako-tworca-niezwyklych-instytucji-Domu-Sierot-Naszego-Domu-Malego-Przegladu)

 Do udziału w seminariach zachęcamy nauczycieli/wychowawców, pedagogów, psychologów, gotowych rozwijać swój warsztat pracy i z refleksją pochylać się nad skutecznością swoich wychowawczych oddziaływań, chcących dzielić się własnym doświadczeniem, otwartych na poszukiwanie inspiracji w dorobku i praktyce Janusza Korczaka.

 Spotkania w sieci będą doskonałą przestrzenią do zdobywania nowej wiedzy i doskonalenia swoich kompetencji wychowawczych oraz do  poszukiwania możliwości ale też rozpoznawania ograniczeń zastosowania Korczakowskich rozwiązań we współczesnej placówce edukacyjnej.

 Treści poszczególnych zajęć skoncentrowane są wokół określonego obszaru, możliwy jest  więc udział również w pojedynczych spotkaniach.

 Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach (na każde ze spotkań obowiązuje odrębna rejestracja) otrzymają link do spotkania online.

Harmonogram wszystkich seminariów:

  • Janusz Korczak jako twórca niezwykłych instytucji: Domu Sierot, Naszego Domu, "Małego Przeglądu" -  18 października 2022 r. zapisy-https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Janusz-Korczak-jako-tworca-niezwyklych-instytucji-Domu-Sierot-Naszego-Domu-Malego-Przegladu
  • Dom Sierot od środka. Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych  – 22 listopada 2022 r. (zapisy od 28.10.2022
  • Pomiędzy relacjami a instytucjami - jak z nich korzystać wg. Janusza Korczaka? – 5 grudnia 2022 r. (zapisy od 10.11.2022)
  • Janusz Korczak jako pisarz - najważniejsze wątki twórczości – 24 stycznia 2023 r. (zapisy od 29.12.2022)
  • Jak dziś przybliżać dzieciom idee i postać Janusza Korczaka poprzez jego książki dla dzieci? –  28 lutego 2023 r. (zapisy od 26.01.2023)
  • Jak uczyć dziecko - podejście korczakowskie – 21 marca 2023 r. (zapisy od 01.03.2023)
  • Rozwój wychowawcy - Janusz Korczak jako "wychowawca wychowawców"- czego dziś może nas nauczyć? - 18 kwietnia 2023 r. (zapisy od 24.03.2023)
  • Żydowska tożsamość Janusza Korczaka - 16 maja 2023 r. (zapisy od 25.04.2023)
  • Bliskość. Pomiędzy podejściem korczakowskim a wybranymi koncepcjami psychologicznymi  – 13 czerwca 2023 r. (zapisy od 22.05.2023)