null

II KONFERENCJA TEATRALNA „W POSZUKIWANIU WSPÓLNOTY” | 23-24 kwietnia 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

Priorytetem II edycji Konferencji, organizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń dla warszawskich Nauczycieli, pracujących metodami teatralnymi, jest zwrócenie uwagi na misję teatru, jaką w dzisiejszych czasach może być budowanie poczucia wspólnoty i przynależności.

Nadszarpnięte relacje z czasu edukacji zdalnej, negatywne emocje związane z obecną sytuacją polityczną, poczucie zagrożenia, samotność i lęk – to tylko niektóre z problemów, dotykających współczesne dzieci i młodzież. Wspólne działanie twórcze może być dziś szansą na przepracowanie poprzez sztukę tematów trudnych, ważnych, bolesnych, ale także tych budzących śmiech, czy prowokujących do stawiania pytań. Teatr jako wspólnotowe działanie konkretnej społeczności, nastawione na wyrażenie wspólnych dla niej refleksji, oraz wymianę z widzem poprzez teatralne spotkanie – to kierunek, który wydaje się być dziś szczególnie potrzebny i adekwatny.

Drugim równie ważnym priorytetem Konferencji będzie „poszukiwanie wspólnoty” w kontekście warszawskiego środowiska Nauczycieli i Instruktorów, podejmujących trud pracy z dziećmi i młodzieżą metodami teatralnymi. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i inspiracji oraz integrację warszawskich twórców teatru szkolnego w trudnych czasach kryzysu. Zapraszamy gorąco do udziału!

Beata Zuziak, Natalia Fijewska-Zdanowska

 

Więcej informacji i zapisy ► link

 

 

 

 

Załączniki: