null

Human Right

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania

W ramach projektu opracowane zostały następujące publikacje:

1. Jak zorganizować efektywną kampanię społeczną w szkole? Poradnik dla młodzieży – poradnik zawiera wskazówki dotyczące organizacji kampanii społecznej w szkole. Przedstawia poszczególne etapy jej tworzenia, które z powodzeniem młodzież może zastosować podczas realizacji dowolnego projektu edukacyjnego. Zawiera on również metody i narzędzia efektywnej pracy w grupie nad własnym przedsięwzięciem: od podziału ról, poprzez przygotowanie planu pracy do prezentacji cech dobrego lidera. W poradniku znalazły się również przykłady dobrych praktyk, które stanowią kampanie społeczne zorganizowane przez młodzież ze szkół partnerskich w Warszawie i Cardiff.

2. Metody i narzędzia aktywizacji młodzieży na przykładzie organizacji kampanii społecznej w ramach projektu „Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania".

Poradnik dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – poradnik zawiera gotowe scenariusze zajęć do wykorzystania podczas pracy z młodzieżą. Scenariusze mają na celu przedstawienie definicji i założeń kampanii społecznej oraz metod i narzędzi jej organizacji w szkole. W publikacji znajdują się również wskazówki, w jaki sposób koordynować pracę grupy młodzieży pracującej nad własnym przedsięwzięciem. Druga część poradnika prezentuje sposób przeprowadzania warsztatów dla młodzieży wykorzystujących metodę kreatywnego pisania tekstów, tzw. metodę Loesje. Metoda ta stymuluje twórcze i krytyczne myślenie, rozwija umiejętność pracy w grupie, uczy dyskusji na tematy interesujące daną grupę w sposób angażujący uczestników na każdym etapie pracy. W poradniku przedstawiono również przykłady dobrych praktyk, w których nauczyciele ze szkół partnerskich z Warszawy i Cardiff opisują pracę młodzieży przy organizacji kampanii społecznych związanych z tematyką projektu.

3. Edukacja o prawach człowieka. Przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli – publikacja zawiera zarówno część teoretyczną prezentującą definicje i katalog podstawowych praw człowieka, jak i cześć praktyczną, w której nauczyciele znajdą przykładowe scenariusze lekcji. W publikacji znajdują się również propozycje metod i narzędzi w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej, które mogą pomóc nauczycielom np. przy identyfikacji problemów wychowawczych, takich jak przemoc w szkole. Dodatkowo autorzy publikacji przedstawili szczegółowy raport z badania na temat wiedzy młodzieży w zakresie praw człowieka i zasady równego traktowania przeprowadzonego w szkołach partnerskich w trakcie realizacji projektu.

Załączniki: