null

Forum | Praca z grupą wielokulturową w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i przedmiotowej. Warszawska praktyka pracy w środowisku wielokulturowym

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Grafika dekoracyjna, która przedstawia grupę ludzi różnych narodowości trzymających się za ręce i tworzących krąg, symbolizując jedność i współpracę.

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców pracujących w środowisku wielokulturowym oraz słuchaczy studiów podyplomowych do udziału w forum "Praca z grupą wielokulturową w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i przedmiotowej. Warszawska praktyka pracy w środowisku wielokulturowym".

Zagadnienia

  • Praca z grupą wielokulturową na zajęciach przedmiotowych
  • Uwrażliwianie językowo-kulturowe i Edukacja w kontekście migracji
  • Praca z grupą wielokulturową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Otwarcie na język i kulturę, do udziału w wydarzeniu, w trakcie którego przedstawione zostaną autorskie rozwiązania dydaktyczne, stanowiące przykłady dobrych praktyk w pracy z uczącymi się z doświadczeniem migracji na zajęciach przedmiotowych oraz w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Prezentacji empirycznych projektów dydaktycznych dokonają słuchacze studiów podyplomowych w zakresie edukacji w kontekście migracji. Będzie to również czas na spotkanie z ekspertami i dyskusję nt. wyzwań edukacji w kontekście migracji.

Termin: 13 czerwca 2024 r., godz. 13.00 – 17.00

Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4

Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Praca-z-grupa-wielokulturowa-w-edukacji-przedszkolnej-wczesnoszkolnej-i-przedmiotowej-Warszawska-praktyka-pracy-w-srodowisku-wielokulturowym