null

Eduwarszawa.pl

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Znak graficzny projektu eduwarszawa.pl.

Zapraszamy na szkolenia indywidualne i szkolenia rad pedagogicznych, mające na celu przygotowanie nauczycieli szkół i placówek do korzystania z usługi Office 365 w czasie pracy zdalnej i stacjonarnej.

Organizatorem szkoleń jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerami  w realizacji są Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Stowarzyszeniem Miasta w Internecie oraz Sigma Sp. z o. o.

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie nauczyciele i specjaliści posiadający konta w domenie eduwarszawa.pl.
     

szkoleniaMS

1. Szkolenia rozwijające umiejętności cyfrowe nauczycieli

Pierwsze Kroki z MS Office 365

(szkolenie wprowadzające do usługi Office 365 – 8 godzin)

Szkolenia indywidualne oraz szkolenia rad pedagogicznych dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Teams (termin do ustalenia z prowadzącym). Dwa spotkania online i praca własna na platformie szkolenia.wcies.edu.pl. 

Organizacja i prowadzenie:

Zbigniew Cybulski | zcybulski@eduwarszawa.pl, tel. 723248372

Agnieszka Gałajda | agalajda@eduwarszawa.pl, tel. 723248305

Robert Klimek | rklimek@eduwarszawa.pl, tel. 723248364

Program

Zapisy:

na szkolenia indywidualne: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Eduwarszawapl

na szkolenia rad pedagogicznych: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/rady 


Microsoft 365 w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych 

(szkolenie wprowadzające do usługi Office 365 – 8 godzin)

Szkolenia rad pedagogicznych dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Teams. Termin do ustalenia z prowadzącym.

Organizacja i prowadzenie: Piotr Wróblewski | pwroblewski@eduwarszawa.pl, tel. 723248639

Program

Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/rady 


Microsoft OneNote – jak przygotować się do zajęć i przekazywać materiały uczniom

(szkolenia indywidualne 3 godziny)

Doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji pracy dydaktycznej z wykorzystaniem wirtualnego zeszytu - OneNote, dla nauczycieli posiadających adres z domeną eduwarszawa (...@eduwarszawa.pl) oraz podstawowe umiejętności w zakresie korzystania z Microsoft 365.

Terminy i godziny rozpoczęcia szkolenia podane w systemie zgłaszania rad pedagogicznych, pojawiają się na bieżąco.

Organizacja: 

Robert Klimek | rklimek@eduwarszawa.pl, tel. 723248364

Program

Zapisy: Eduwarszawa.pl - Kursy - WCIES

Microsoft Forms jak tworzyć kartkówki, sprawdziany i ankiety

(szkolenia indywidualne 3 godziny)

Szkolenie doskonalące umiejętności w zakresie stosowania Microsoft Forms do tworzenia ankiet i testów w wersji elektronicznej oraz analizie otrzymanych wyników, dla nauczycieli posiadających adres z domeną eduwarszawa (...@eduwarszawa.pl) oraz podstawowe umiejętności w zakresie korzystania z Microsoft 365.

Terminy i godziny rozpoczęcia szkolenia podane w systemie zgłaszania rad pedagogicznych, pojawiają się na bieżąco.

Organizacja: Robert Klimek | rklimek@eduwarszawa.pl, tel. 723248364

Program

Zapisy: Eduwarszawa.pl - Kursy - WCIES


Dyżury eksperckie 

W celu wsparcia dyrektorów i nauczycieli w pracy zdalnej z aplikacjami Usługi Office 365 w domenie eduwarszawa.pl zapraszamy do korzystania z pomocy naszych trenerów w indywidualnych konsultacjach w czasie ich dyżurów eksperckich. 

Prosimy o kontakt za pośrdnictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub online po uzgodnieniu z trenerem.

Harmonogram dyżurów dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli

poniedziałek: 14.00-16.00 | Zbigniew Cybulski, zcybulski@eduwarszawa.pl, tel. 723248372 

środa: 14.00-16.00 | Robert Klimek, rklimek@eduwarszawa.pl, tel. 723248364 

środa: 17.00-18.00 | Urszula Dzwonowska, urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl, tel. 723245234

piątek: 14.00-16.00 | Agnieszka Gałajda, agalajda@eduwarszawa.pl, tel. 723248305

Harmonogram dyżurów dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli

wtorek: 15.30 - 17.30 | Piotr Wróblewski, pwroblewski@eduwarszawa.pl, tel. 723248639 


Zapisy na szkolenia (bezpośrednie linki):

 

2. Materiały edukacyjne dla nauczycieli dotyczące edukacji zdalnej

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z materiałów związanych z realizacją edukacji zdalnej, które znajdują się na platformie Moodle Warszawskiego Centrum Informacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zakres teamatyczny materiałów

1. Przygotowanie warsztatu nauczyciela 

1.1. I etap edukacyjny

1.1a. Efektywne przygotowanie stanowiska pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wskazanie różnić pomiędzy nauczaniem stacjonarnym w szkole, a nauczaniem on-line. Propozycje wykorzystania i przygotowania środków i pomocy dydaktycznych z nauczania stacjonarnego w  formie elektronicznej. Wskazania istotne dla zastosowania obu form przekazu i różnice między nimi. 

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=81

1.2. II etap edukacyjny

1.2a. Efektywne przygotowanie stanowiska pracy nauczyciela do pracy z uczniami na drugim etapie edukacyjnym. Wskazanie różnić pomiędzy nauczaniem stacjonarnym w szkole, a nauczaniem on-line. Propozycje przygotowania i  wykorzystania środków i pomocy dydaktycznych z nauczania stacjonarnego w  formie elektronicznej. Wskazania istotne dla zastosowania obu form przekazu i różnice między nimi. 

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=82

1.3. III etap edukacyjny

1.3a. Efektywne przygotowanie stanowiska pracy nauczyciela w liceum, technikum, szkole zawodowej. Wskazanie różnić pomiędzy nauczaniem stacjonarnym w szkole, a nauczaniem on-line. Propozycje przygotowania i  wykorzystania środków i pomocy dydaktycznych z nauczania stacjonarnego w  formie elektronicznej. Wskazania istotne dla zastosowania obu form przekazu i różnice między nimi. 

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=83

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych online - technika prezentacji w nauczaniu zdalnym 

2.1. I etap edukacyjny 

2.1a. Przygotowanie, dobór treści i korzystanie z materiałów z e-podręczników w trakcie nauczania zdalnego. 

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=84

2.1b. Przygotowanie, dobór treści i pomocy dydaktycznych do edukacji polonistyczno-przyrodniczej w trakcie nauczania zdalnego. 

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=85

2.1c. Przygotowanie, dobór treści i pomocy dydaktycznych do edukacji matematycznej w trakcie nauczania zdalnego. 

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=86

2.2. II etap edukacyjny 

2.2a. Przygotowanie, dobór treści i korzystanie z materiałów z e-podręczników w trakcie nauczania zdalnego- ogólne wytyczne. 

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=87

2.2b. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych przez we własnym zakresie w odniesieniu do przedmiotów humanistycznych( j. polski, historia, WOS).  

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=88


2.2c. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych we własnym zakresie przez nauczycieli w odniesieniu do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka). 

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=89

2.2d. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych we własnym zakresie przez nauczycieli w odniesieniu do przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia). 

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=90

2.3. III etap edukacyjny 

2.3a. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych przez nauczycieli we własnym zakresie w odniesieniu do przedmiotów humanistycznych( j. polski, historia, WOS).  

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=91

2.3b. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych we własnym zakresie przez nauczycieli w odniesieniu do przedmiotów ścisłych ( matematyka, fizyka). 

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=92

2.3c. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych we własnym zakresie przez nauczycieli w odniesieniu do przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia)

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=93

2.3d. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych przez nauczycieli w odniesieniu do przedmiotów technicznych, praktycznych i zawodowych.

link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=94

3. Przygotowanie pomocy dydaktycznych analogowych- technika ich prezentacji w nauczaniu zdalnym  

3.1. I etap edukacyjny 

3.1a. Zastosowanie technik wspierających efektywność metod podających w edukacji zdalnej w klasach I-III. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=102    

3.1b. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod oglądowych w edukacji zdalnej w klasach I-III. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=103 

3.1c. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod  czynnych w edukacji zdalnej w klasach I-III. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=104  

3.2 II etap edukacyjny 

3.2a. Zastosowanie technik wspierających efektywność metod podających w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=106 

3.2b. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod oglądowych w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=107 

3.2c. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod  czynnych w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=108 

3.3. III etap edukacyjny 

3.3a. Zastosowanie technik wspierających efektywność metod podających w edukacji zdalnej w nauczaniu ponadpodstawowym w tym zawodowym. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=109 

3.3b. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod oglądowych w edukacji zdalnej w nauczaniu ponadpodstawowym w tym zawodowym. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=110 

3.3c. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod  czynnych w edukacji zdalnej w nauczaniu ponadpodstawowym w tym zawodowym. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=111 

4. Łączenie środków dydaktycznych cyfrowych z analogowymi wraz ze sposobami i metodami ich prezentacji 

4.1. I etap edukacyjny 

4.1a. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach I-III- treści nauczania z zakresu edukacji polonistyczno-przyrodniczej. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=112 

4.1b. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach I-III-  treści nauczania z zakresu edukacji matematycznej. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=113 

4.1c. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach I-III- treści nauczania z zakresu edukacji  muzycznej, plastycznej i zdrowotno-ruchowej. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=114 

4.2 II etap edukacyjny 

4.2a. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII- treści nauczania z zakresu edukacji polonistyczno-przyrodniczej. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=115 

4.2b. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII-  treści nauczania z zakresu edukacji matematycznej. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=116 

4.2c. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII- treści nauczania z zakresu edukacji  muzycznej, plastycznej i zdrowotno-ruchowej. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=117 

4.3. III etap edukacyjny 

4.3a. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w szkołach ponadpodstawowych- treści nauczania z obszaru edukacji humanistyczno-przyrodniczej. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=118 

4.3b. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w szkołach ponadpodstawowych-  treści nauczania z obszaru przedmiotów ścisłych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=119 

4.3c. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w szkołach ponadpodstawowych- treści nauczania z obszaru przedmiotów zawodowych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=120 

5. Dobór najefektywniejszych metod pracy w edukacji zdalnej 

5.1. I etap edukacyjny 

5.1a. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści dla obszaru nauczania polonistyczno-przyrodniczego. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=121 

5.1b. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania matematycznego. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=122 

5.1c. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania muzycznego, plastycznego oraz zdrowotno-ruchowego. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=123 

5.1d. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści dla obszaru nauczania polonistyczno-przyrodniczego. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=124 

5.1e. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania matematycznego. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=125 

5.1f. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania muzycznego, plastycznego oraz zdrowotno-ruchowego. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=126 

5.1g. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści dla obszaru nauczania polonistyczno-przyrodniczego. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=127 

5.1h. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania matematycznego. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=128 

5.1i. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania muzycznego, plastycznego oraz zdrowotno-ruchowego. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=129 

5.1j. Zastosowanie i prezentacja działań aktywizujących wybrane metody i formy pracy dla I etapu edukacyjnego. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=130 

5.1k.1 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki cz.1. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=131 

5.1k.2 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki cz.2. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=132 

5.2. II etap edukacyjny 

5.2a. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=133 

5.2b. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=134 

5.2c. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów przyrodniczych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=135 

5.2d. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=136 

5.2e. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=137 

5.2f. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów przyrodniczych 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=138 

5.2g. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=139 

5.2h. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=140 

5.2i. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów przyrodniczych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=141 

5.2j. Zastosowanie i prezentacja działań aktywizujących wybrane metody i formy pracy dla II etapu edukacyjnego.  

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=142 

5.2k.1 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki (2 video: cz.1). 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=143 

5.2k.2 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki (2 video: cz.2). 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=144 

 5.3. III etap edukacyjny 

5.3a. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=145 

5.3b. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=146 

5.3c. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów technicznych i zawodowych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=147 

5.3d. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=148 

5.3e. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=149 

5.3f. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania technicznych i zawodowych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=150 

5.3g. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=151 

5.3h. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=152 

5.3i. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania technicznych i zawodowych. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=153 

5.3j. Zastosowanie i prezentacja działań aktywizujących wybrane metody i formy pracy dla II etapu edukacyjnego.  

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=154 

5.3k.1 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki (2 video: cz.1) 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=155 

5.3k.2 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki (2 video: cz.2) 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=156 

5.4. Metoda projektu i aktywizująca 

5.4.a. Szanse i możliwości pracy i nauczania metodą projektu w edukacji zdalnej na I etapie edukacyjnym. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=157 

5.4.b. Szanse i możliwości pracy i nauczania metodą projektu w edukacji zdalnej na II etapie edukacyjnym. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=158 

5.4.c. Szanse i możliwości pracy i nauczania metodą projektu w edukacji zdalnej w szkolnictwie ponadpodstawowym. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=159 

5.4.d. Metoda aktywizacji pracy uczniów i optymalizacji efektów nauczania w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=160 

5.4.e. Metoda aktywizacji pracy uczniów i optymalizacji efektów nauczania w edukacji ponadpodstawowej. 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=161 

6.  Realizacja celów lekcji w formie on-line. 

6a. Jak określać cele edukacyjne w nauczaniu on-line na I etapie edukacji? W jaki sposób efektywnie zrealizować założone cele lekcji w nauczaniu on-line? 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=164 

6b. Jak określać cele edukacyjne w nauczaniu on-line na II etapie edukacji? W jaki sposób efektywnie zrealizować założone cele lekcji w nauczaniu on-line? 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=163 

6c. Jak określać cele edukacyjne w nauczaniu on-line dla nauczania ponadpodstawowego? W jaki sposób efektywnie zrealizować założone cele lekcji w nauczaniu on-line? 

Link: https://szkolenia.wcies.edu.pl/course/view.php?id=162 

Załączniki: