null

Eduwarszawa.pl

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika dekoracyjna przedstawiająca kilka osób na niebieskim tle oraz napis Eduwarszawa.

Zapraszamy na szkolenia indywidualne i szkolenia rad pedagogicznych, mające na celu przygotowanie nauczycieli szkół i placówek do korzystania z usługi Office 365 w czasie pracy zdalnej i stacjonarnej.

Organizatorem szkoleń jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 

W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele i specjaliści posiadający konta w domenie eduwarszawa.pl.


Proponowane szkolenia

  • Pierwsze Kroki z Microsoft 365
  • Zespoły w Teams Microsoft 365 w pracy nauczyciela
  • Spotkania w Teams Microsoft 365 w pracy nauczyciela
  • Whiteboard Microsoft 365 i inne wirtualne tablice – narzędzia ułatwiające pracę nauczyciela
  • OneNote oraz Class Notebook Microsoft 365 - wirtualny notes nauczyciela i zeszyt ucznia
  • Sway i Stream Microsoft 365 – narzędzia ułatwiające pracę nauczyciela
  • Formularze i testy Forms Microsoft 365 w pracy nauczyciela
  • Spotkania w Teams Microsoft 365 w pracy nauczyciela
  • Minecraft Education Edition - kreatywna i włączająca nauka poprzez zabawę

Organizacja i prowadzenie

Agnieszka Gałajda | agalajda@eduwarszawa.pl, tel. 723248305

Zapisy


Dyżury eksperckie 

W celu wsparcia dyrektorów i nauczycieli w pracy zdalnej z aplikacjami Usługi Office 365 w domenie eduwarszawa.pl zapraszamy do korzystania z pomocy naszych specjalistów w indywidualnych konsultacjach w czasie ich dyżurów eksperckich. 

Prosimy o kontakt za pośrdnictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub online po uzgodnieniu z trenerem.

Harmonogram dyżurów dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli

czwartek: 14.00-16.00 | Agnieszka Gałajda, agalajda@eduwarszawa.pl, tel. 723248305

środa: 17.00-18.00 | Urszula Dzwonowska, udzwonowska@eduwarszawa.pl, tel. 723245234Materiały edukacyjne dla nauczycieli dotyczące edukacji zdalnej

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z materiałów związanych z realizacją edukacji zdalnej, które znajdują się na platformie Moodle Warszawskiego Centrum Informacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zakres teamatyczny materiałów

1. Przygotowanie warsztatu nauczyciela

1.1. I etap edukacyjny

1.1a. Efektywne przygotowanie stanowiska pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wskazanie różnić pomiędzy nauczaniem stacjonarnym w szkole, a nauczaniem on-line. Propozycje wykorzystania i przygotowania środków i pomocy dydaktycznych z nauczania stacjonarnego w  formie elektronicznej. Wskazania istotne dla zastosowania obu form przekazu i różnice między nimi.

1.2. II etap edukacyjny

1.2a. Efektywne przygotowanie stanowiska pracy nauczyciela do pracy z uczniami na drugim etapie edukacyjnym. Wskazanie różnić pomiędzy nauczaniem stacjonarnym w szkole, a nauczaniem on-line. Propozycje przygotowania i  wykorzystania środków i pomocy dydaktycznych z nauczania stacjonarnego w  formie elektronicznej. Wskazania istotne dla zastosowania obu form przekazu i różnice między nimi.

1.3. III etap edukacyjny

1.3a. Efektywne przygotowanie stanowiska pracy nauczyciela w liceum, technikum, szkole zawodowej. Wskazanie różnić pomiędzy nauczaniem stacjonarnym w szkole, a nauczaniem on-line. Propozycje przygotowania i  wykorzystania środków i pomocy dydaktycznych z nauczania stacjonarnego w  formie elektronicznej. Wskazania istotne dla zastosowania obu form przekazu i różnice między nimi.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych online - technika prezentacji w nauczaniu zdalnym

2.1. I etap edukacyjny

2.1a. Przygotowanie, dobór treści i korzystanie z materiałów z e-podręczników w trakcie nauczania zdalnego.

2.1b. Przygotowanie, dobór treści i pomocy dydaktycznych do edukacji polonistyczno-przyrodniczej w trakcie nauczania zdalnego.

2.1c. Przygotowanie, dobór treści i pomocy dydaktycznych do edukacji matematycznej w trakcie nauczania zdalnego.

2.2. II etap edukacyjny

2.2a. Przygotowanie, dobór treści i korzystanie z materiałów z e-podręczników w trakcie nauczania zdalnego - ogólne wytyczne.

2.2b. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych przez we własnym zakresie w odniesieniu do przedmiotów humanistycznych( j. polski, historia, WOS). 

2.2c. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych we własnym zakresie przez nauczycieli w odniesieniu do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka).

2.2d. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych we własnym zakresie przez nauczycieli w odniesieniu do przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia).

2.3. III etap edukacyjny

2.3a. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych przez nauczycieli we własnym zakresie w odniesieniu do przedmiotów humanistycznych( j. polski, historia, WOS). 

2.3b. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych we własnym zakresie przez nauczycieli w odniesieniu do przedmiotów ścisłych ( matematyka, fizyka).

2.3c. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych we własnym zakresie przez nauczycieli w odniesieniu do przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia)

2.3d. Dobór treści oraz przygotowanie i dostosowanie do nich pomocy dydaktycznych analogowych oraz cyfrowych przez nauczycieli w odniesieniu do przedmiotów technicznych, praktycznych i zawodowych

3. Przygotowanie pomocy dydaktycznych analogowych- technika ich prezentacji w nauczaniu zdalnym 

3.1. I etap edukacyjny

3.1a. Zastosowanie technik wspierających efektywność metod podających w edukacji zdalnej w klasach I-III

3.1b. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod oglądowych w edukacji zdalnej w klasach I-III.

3.1c. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod  czynnych w edukacji zdalnej w klasach I-III

3.2 II etap edukacyjny

3.2a. Zastosowanie technik wspierających efektywność metod podających w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII

3.2b. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod oglądowych w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII

3.2c. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod  czynnych w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII

3.3. III etap edukacyjny

3.3a. Zastosowanie technik wspierających efektywność metod podających w edukacji zdalnej w nauczaniu ponadpodstawowym w tym zawodowym

3.3b. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod oglądowych w edukacji zdalnej w nauczaniu ponadpodstawowym w tym zawodowym

3.3c. Zastosowanie technik  wspierających efektywność metod  czynnych w edukacji zdalnej w nauczaniu ponadpodstawowym w tym zawodowym

4. Łączenie środków dydaktycznych cyfrowych z analogowymi wraz ze sposobami i metodami ich prezentacji

4.1. I etap edukacyjny

4.1a. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach I-III- treści nauczania z zakresu edukacji polonistyczno-przyrodniczej

4.1b. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach I-III - treści nauczania z zakresu edukacji matematycznej

4.1c. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach I-III- treści nauczania z zakresu edukacji  muzycznej, plastycznej i zdrowotno-ruchowej

4.2 II etap edukacyjny

4.2a. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII- treści nauczania z zakresu edukacji polonistyczno-przyrodniczej

4.2b. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII-  treści nauczania z zakresu edukacji matematycznej

4.2c. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w klasach IV-VIII- treści nauczania z zakresu edukacji  muzycznej, plastycznej i zdrowotno-ruchowej

4.3. III etap edukacyjny

4.3a. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w szkołach ponadpodstawowych- treści nauczania z obszaru edukacji humanistyczno-przyrodniczej

4.3b. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w szkołach ponadpodstawowych-  treści nauczania z obszaru przedmiotów ścisłych

4.3c. Zastosowanie treści z analogowych pomocy dydaktycznych do bezpłatnych aplikacji i ich prezentacji cyfrowej w edukacji zdalnej w szkołach ponadpodstawowych- treści nauczania z obszaru przedmiotów zawodowych

5. Dobór najefektywniejszych metod pracy w edukacji zdalnej

5.1. I etap edukacyjny

5.1a. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści dla obszaru nauczania polonistyczno-przyrodniczego

5.1b. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania matematycznego

5.1c. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania muzycznego, plastycznego oraz zdrowotno-ruchowego

5.1d. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści dla obszaru nauczania polonistyczno-przyrodniczego

5.1e. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania matematycznego

5.1f. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania muzycznego, plastycznego oraz zdrowotno-ruchowego

5.1g. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści dla obszaru nauczania polonistyczno-przyrodniczego

5.1h. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania matematycznego

5.1i. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania muzycznego, plastycznego oraz zdrowotno-ruchowego

5.1j. Zastosowanie i prezentacja działań aktywizujących wybrane metody i formy pracy dla I etapu edukacyjnego

5.1k.1 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki cz.1

5.1k.2 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki cz.2

5.2. II etap edukacyjny

5.2a. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych

5.2b. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych

5.2c. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów przyrodniczych

5.2d. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych

5.2e. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych

5.2f. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów przyrodniczych

5.2g. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych

5.2h. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych

5.2i. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów przyrodniczych

5.2j. Zastosowanie i prezentacja działań aktywizujących wybrane metody i formy pracy dla II etapu edukacyjnego

5.2k.1 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki (2 video: cz.1)

5.2k.2 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki (2 video: cz.2)

 5.3. III etap edukacyjny

5.3a. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych

5.3b. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych

5.3c. Zastosowanie i prezentacja metod podających w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów technicznych i zawodowych

5.3d. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych

5.3e. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych

5.3f. Zastosowanie i prezentacja metod oglądowych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania technicznych i zawodowych

5.3g. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych

5.3h. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych

5.3i. Zastosowanie i prezentacja metod czynnych w edukacji zdalnej dla treści z obszaru nauczania technicznych i zawodowych

5.3j. Zastosowanie i prezentacja działań aktywizujących wybrane metody i formy pracy dla II etapu edukacyjnego

5.3k.1 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki (2 video: cz.1)

5.3k.2 Kreatywne techniki pobudzające motywację wewnętrzną uczniów do nauki (2 video: cz.2)

5.4. Metoda projektu i aktywizująca

5.4.a. Szanse i możliwości pracy i nauczania metodą projektu w edukacji zdalnej na I etapie edukacyjnym

5.4.b. Szanse i możliwości pracy i nauczania metodą projektu w edukacji zdalnej na II etapie edukacyjnym

5.4.c. Szanse i możliwości pracy i nauczania metodą projektu w edukacji zdalnej w szkolnictwie ponadpodstawowym

5.4.d. Metoda aktywizacji pracy uczniów i optymalizacji efektów nauczania w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej

5.4.e. Metoda aktywizacji pracy uczniów i optymalizacji efektów nauczania w edukacji ponadpodstawowej

6.  Realizacja celów lekcji w formie on-line.

6a. Jak określać cele edukacyjne w nauczaniu on-line na I etapie edukacji? W jaki sposób efektywnie zrealizować założone cele lekcji w nauczaniu on-line?

6b. Jak określać cele edukacyjne w nauczaniu on-line na II etapie edukacji? W jaki sposób efektywnie zrealizować założone cele lekcji w nauczaniu on-line?

6c. Jak określać cele edukacyjne w nauczaniu on-line dla nauczania ponadpodstawowego? W jaki sposób efektywnie zrealizować założone cele lekcji w nauczaniu on-line?