null

Edukacja zdalna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Materiały przygotowane przez doradców metodycznych i pracowników WCIES

 

Edukacja przedszkolna 

Nauka podczas zabawy z rodzicami

Edukacja wczesnoszkolna

Dzielenie z resztą

Tworzymy orkiestrę

Klasy 1-3

Klasy 1-3 (2)

Jednostki masy

Żywioły

Liczby rzymskie

Język polski

Język polski - zestawienie linków do stron edukacyjnych

Karty pracy i zadania

B.Schulz, Pan

St. Żeromski, Ludzie bezdomni

A. Chodźko, Maliny

A. Mickiewicz, Gdy tu mój trup

Kordian, zadanie z tezą

C. K. Norwid, zadania do wierszy

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz

K. K. Baczyński

J. Kaczmarski, Święty Jerzy

Quo Vadis Judime, zadania i model

A. Stasiuk Babka i W. Reymont Chłopi

Sonety krymskie, zadania

Lektury z gwiazdką

Wiersz barokowy

Gierymski - Prus, porównanie obrazu Powiśla

J. Słowacki - W. Broniewski, interpretacja porównawcza

T. Bagiński, Sztuka spadania

Plakat do Wesela

Cywilizacja współczesna

Wykres światopoglądowy romantyzmu

Języki obce

Język rosyjski

Interpretacja wiersza

Ćwiczenia tłumaczeniowe (1)

Ćwiczenia tłumaczeniowe (2)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

"Nasz elelmentarz" -  adaptacje

Terapia pedagogiczna

Zasoby internetu dla zdalnej edukacji specjalnej

Zdalna edukacja ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (1)

Zdalna edukacja ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (2)

Zdalna edukacja ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegon (3)

Zdalna edukacja ucznia z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera

Wychowanie i profilaktyka

Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne

Przedmioty przyrodnicze

Chemia i fizyka

Pzedmioty przyrodnicze

Informatyka i TIK

Zagadnienia z informatyki i tik na różnych przedmiotach

Technika

Technika

Plastyka

Ludzie w domach

Życie w grupie

Portret

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa w czasie zdalnego nauczania

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Edukacja medialna

Edukacja medialna w czasach odosobnienia

Lady Gaga jako środek dydakyczny

Inne

Praca zdalna z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

 

 

 

 

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet