null

Szkolenia teatralne w ofercie WCIES

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zaprasza nauczycielki i nauczycieli warszawskich do skorzystania z oferty szkoleń z dziedziny teatru.

Warsztat „Biały śpiew”

Teatralna pracownia inspiracji i eksperymentu

W ramach warsztatu zapoznamy się z metodą białego śpiewu oraz spróbujemy poszukać jej odniesień do działań teatralnych. Wspólnie sprawdzimy, jak ta technika może nam pomóc w pracy z grupą teatralną w obszarze emisji głosu, budowania wspólnoty i wspierania indywidualnych potencjałów, a także - jako wyjątkowy środek artystyczny, wyzwalający naturalne emocje i nadający nowe sensy.

Szczegółowe informacje i zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Teatralna-Pracownia-Inspiracji-i-Eksperymentu-bialy-spiew

Teatr w szkole -

Sieć współpracy i samokształcenia w dziedzinie teatru

W roku szkolnym 2022/2023 udało się powołać do życia nauczycielską Sieć Współpracy i Samokształcenia w dziedzinie teatru. Celem projektu jest wzajemna wymiana doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów, przed którymi stają nauczyciele wykorzystujący teatr w swojej codziennej pracy. Uczestniczki Sieci wspólnie wypracowały program działania, który odpowiada na konkretne problemy środowiska. W kolejnym sezonie 2023/2024 będziemy kontynuować wcześniejsze inicjatywy, poszerzymy je jednak również o pomysły, które uczestnicy i uczestniczki Sieci uznają za przydatne i potrzebne.

Szczegółowe informacje i zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Teatr-w-szkole-siec-wspolpracy-i-samoksztalcenia-w-dziedzinie-edukacji-teatralnej