null

Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń pełni funkcję organizacji partnerskiej w projekcie: Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole.

 

 

 

 

 

Celem ogólnopolskiego projektu „Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole” jest zmniejszenie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec osób LGBTQIA+, głównie transpłciowych, w polskich szkołach (podstawowych i średnich).

Dzięki wypracowaniu specjalnego poradnika oraz szeregu innym działaniom w projekcie, organizacje realizujące projekt chcą wesprzeć merytorycznie i koncepcyjnie szkolną kadrę zarządzającą i psychologiczno-pedagogiczną w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań inkluzywnych.

W oparciu o doświadczenia szkół islandzkich, co będzie możliwe dzięki współpracy z tamtejszą Rzeczniczką Praw Dziecka, biorąc pod uwagę specyfikę polskiej szkoły, dzięki specjalnie zaprojektowanym na potrzeby projektu badaniom, powstanie narzędzie nie tylko nowatorskie, ale przed wszystkim praktyczne.

Organizacją liderską w projekcie jest Fundacja Psycho-Edukacja, organizacją partnerską z Islandii jest Rzeczniczka Praw Dziecka.

Zapraszamy na stronę projektu: http://dzieckotransplciowe.pl.