null

Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń pełni funkcję organizacji partnerskiej w projekcie „Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole”.
Celem ogólnopolskiego projektu jest zmniejszenie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec osób LGBTQIA+, głównie transpłciowych, w polskich szkołach.

Plakat informacyjny projektu. W lewej części dziewczynka odwrócona tyłem z tornistrem, a w dłoni trzyma różnokolorową flagę. Z prawej strony na niebieskim tle jest napis: Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole.
 

 

 

 

 

 

Dzięki wypracowaniu specjalnego poradnika oraz szeregu innym działaniom w projekcie, organizacje realizujące projekt chcą wesprzeć merytorycznie i koncepcyjnie szkolną kadrę zarządzającą i psychologiczno-pedagogiczną w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań inkluzywnych.

Na podstawie doświadczeń szkół islandzkich, biorąc pod uwagę specyfikę polskiej szkoły, dzięki specjalnie zaprojektowanym na potrzeby projektu badaniom, powstanie narzędzie nie tylko nowatorskie, ale przed wszystkim praktyczne.

Organizacją liderską w projekcie jest Fundacja Psycho-Edukacja, organizacją partnerską z Islandii jest Rzeczniczka Praw Dziecka.

Zapraszamy na stronę projektu: http://dzieckotransplciowe.pl.