null

Doradcy metodyczni, doradcy zawodowi, nauczyciele-konsultanci i specjaliści

Drukuj otwiera się w nowej karcie

We WCIES zatrudnieni są nauczycielki i nauczyciele-doradcy metodyczni, doradczynie zawodowe, nauczycielki i nauczyciele-konsultanci oraz specjalistki i specjaliści.

Kadra WCIES wspiera nauczycielki i nauczycieli oraz rady pedagogiczne poprzez: 

  • udzielanie indywidualnych konsultacji; 
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; 
  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycielek i nauczycieli; 
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy, oraz samokształcenia dla nauczycielek i nauczycieli; 
  • projektowanie form doskonalenia zawodowego i kierowanie ich realizacją;  
  • uczestniczenie w działaniach organizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć zlecanych przez m.st. Warszawa; 
  • udzielanie konsultacji indywidualnych i grupowych w zakresie swoich kwalifikacji i kompetencji. 

Istnieje możliwość zaproszenia na lekcję nauczycielki i nauczyciela-doradcy metodycznego, nauczycielki i nauczyciela-konsultanta lub specjalisty WCIES. Taka obserwacja lekcji może stanowić pomoc w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, a także ułatwić działania związane z realizacją ścieżki awansu zawodowego. 

 

Szanowni Państwo,
od 1 marca wznawiamy dyżury stacjonarne doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów we WCIES.

Zapraszamy na Starą 4, pokój 112.

 

Dyżury doradców metodycznych, konsultantów i nauczycieli konsultantów – czerwiec 2022 r.

Dyżury doradców metodycznych, konsultantów i nauczycieli konsultantów – maj 2022 r.

 

Sprawdź lokalizację na mapie