null

„Dobrostan nauczyciela” – kurs dla nauczycieli i dyrektorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dobrostan nauczyciela. Szkolenie w formule blended

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów do udziału w kursie „Dobrostan nauczyciela”.

Kurs składa się z trzech bloków tematycznych:

 1. Od plemiennego mistrza do nauczyciela kształcącego na odległość
  • Jakie jest i było zawsze miejsce nauczycieli-wychowawców w ludzkich społecznościach i jak w ten odwieczny kontekst wpisują się najnowsze wyzwania związane ze zdalną edukacją?
  • Jaką rolę odgrywa nauczyciel-wychowawca w ewolucji kultury? 
  • Jaki jest związek pomiędzy jakością procesu edukacji a możliwościami i kierunkami rozwoju społeczeństw? 
  • Jakie są źródła potrzeb nauczycieli w zakresie wsparcia psychologicznego? Jak i kiedy szukać wsparcia? 
  • Jakie są źródła nauczycielskiego autorytetu oraz jego cechy i trwałość? Jak można go wykorzystać dla rozwoju ucznia i w jaki sposób reagować, kiedy go tracimy?
    
 2. Kim jesteśmy – nauczyciel pod lupą
  • Jakie trzeba mieć cechy, żeby być dobrym nauczycielem?
  • Dlaczego cechy te są w tym zawodzie jednocześnie niezbędne i niebezpieczne i jak można diagnozować poziom owej sprzeczności w samym sobie? 
  • W jaki sposób i w jakim stopniu stałe towarzystwo ludzi młodych wpływa postrzeganie rzeczywistości przez nauczycieli? Jakie są tego konsekwencje? 
  • Jakie mechanizmy pozwalają na głęboki emocjonalny kontakt nauczyciela z jego wychowankiem? Jakie są przyczyny nieporozumień związanych z odmiennymi strategiami rozwiązywania problemów, planowania i wartościowania?
    
 3. Nauczyciel w systemie czy systemowy nauczyciel?
  • Czym jest system społeczny?
  • Dlaczego kolejne pokolenia są jednocześnie szansą i wyzwaniem oraz dlaczego problemy narastają w warunkach szczególnie nagłych zmian, takich jak konieczność zdalnego nauczania?
  • Jaka jest rola nauczycieli wychowawców w ograniczaniu zagrożeń wynikających ze zmiany struktury systemów?
  • Jaki ma wpływ aktywność zawodowa nauczycieli na utrzymanie dynamicznej równowagi systemów społecznych?
  • Jak rozpoznawać zagrożeni związane z rolą nauczyciela-wychowawcy? Jak ograniczać niekorzystne następstwa odgrywania roli nauczyciela w systemach społecznych.

Formuła szkolenia (blended) pozwala na elastyczność w jego realizacji. Dzięki stałemu dostępowi do 10 godzin filmowych materiałów szkoleniowych każdy może uczyć się w swoim tempie. Szkolenia dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników od 10 lutego do 7 lipca 2022 br.

Elementami stałymi są spotkania online z profesorem Markiem Kaczmarzykiem.   

 

Więcej informacji o kursie i zapisy 

 


dr prof. UŚ, Marek Kaczmarzyk 

Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek. Najważniejsze z nich to „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Specjalizuje się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. W jego szkoleniach i wykładach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki