null

Dobre praktyki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ku inspiracji przykłady ciekawej współpracy rodziców, nauczycieli, uczniów z warszawskich placówek oświatowych:

Aktywność społeczna i obywatelska rodziców w warszawskich szkołach. - prezentacja - Karolina Dudek Rączka - Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd m. st. Warszawy

Dobra współpraca i sukcesy na Drewnianej.

Regulamin Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego - Gimnazjum 133

 

Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa lokalna w Warszawie

Utworzenie na terenie Przedszkola nr 211 im. Kubusia Puchatka w Warszawie ogrodu WARZYWNO-ZIOŁOWO-KWIETNEGO 

Pozwól mi działać, a zapamiętam. Stworzenie miejsca do doświadczeń i obserwacji przyrodniczych w ogrodzie Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie 

Budżet partycypacyjny

Wsparcie dla Przedszkola nr 380 "Promyk Gocławia" Bora Komorowskiego i Filia Salamandry - zakup sprzętu multimedialnego

Nauka i zabawa - pracownie multimedialne w SP nr 312 i warsztaty umiejętności rodzicielskich

Modernizacja placu zabaw w przedszkolu 139

 "Tropami przyrody" - ścieżka edukacyjno-przyrodnicza oraz montaż szklarni w ogrodzie Przedszkola Integracyjnego nr 209 "Zaczarowane Ziarenko".

Kreatywna świetlica (w soboty)

Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc

"Zdrowy przedszkolak" - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania.

Zamieńmy się - wymiana zabawek dla dzieci

Świetlica językowa u Zaruskiego

Bezpiecznie łapiemy zająca - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222

Namalujmy ogrodzenie w Przedszkolu 228. Wymiana ogrodzenia z instalacją tablicy rysunkowej.

„Żywy Ogród” – ekologiczny plac zabaw i nauki

Naukowa Zabawa - zajęcia dla dzieci i wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej

Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży‘Family and Community Engagement in Action - projekt międzynarodowy realizowany przez m.st. Warszawę we współpracy z Radą Hrabstwa Cardiff (Wielka Brytania) oraz władzami oświatowymi miasta Ferrol (Hiszpania) ze środków programu ERASMUS+, Akcja KA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa Strategiczne.  

Gimnazjum 45 w Warszawie 

Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" - ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze.

Gimnazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie  - Word Cafe

Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 – Grupa Współpracy

VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie – Cafe Wawelska

Edukacja obywatelska - propozycje scenariuszy lekcji przygotowane przez rodziców. 

1. Państwo

2. Prawo

3. Prezydent

4. Rząd

5. Prawa dziecka

6. Unia Europejska, NATO

7. Budżet

8. Krzyknij NIE!

9. Ministerstwa

10. Pieniądze

11. Prawa dziecka

12. Zawody

13. Zawody - płace