null

CLIO – Challenging Hostile Views and Foster Civic Competences Sparkling Moves for VET Teachers (CLIO)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Znak graficzny projektu

Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich.
Trudne wyzwania dla nauczycieli szkół zawodowych

W społeczeństwach europejskich coraz częściej obserwujemy sytuacje kiedy tak zwana „większość”, mówiąc o „Innych”, coraz częściej posługuje się niehumanitarnym i wykluczającym językiem. „Innymi” mogą być na przykład muzułmanie, żydzi, bezdomni czy homoseksualiści. Badania pokazują, że zachowania dyskryminacyjne pojawiają się częściej wśród uczniów szkół zawodowych oraz osób dorosłych o niższym statusie ekonomiczno-społecznym. Nauczyciele i edukatorzy zastanawiają się nad oceną sytuacji i najlepszym sposobem reakcji na nią.

Cele:

 • Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat wpływu warunków politycznych na rozwój ideologii wykluczenia (np. wtórny antysemityzm i antymuzułmański rasizm).
 • Nauczyciele szkół zawodowych i edukatorzy korzystają z aplikacji, która umożliwia poznanie znaczenia symboli i kodów wykorzystywanych do upowszechniania postawy wrogości.
 • Wdrożenie działań wspierających budowanie kompetencji demokratycznych uczniów szkół zawodowych poprzez aktywne współuczestniczenie oraz sprawdzenie ich efektywności.
 • Szkoły zawodowe tworzą sieci z partnerami zewnętrznymi w celu wdrożenia bardziej demokratycznej kultury organizacyjnej i zmniejszenia obciążenia nauczycieli.

Rezultaty:

Aplikacja mobilna

Organizacje i grupy promujące postawę wrogości wykorzystują symbole, kody, muzykę w celu przyciągnięcia młodych ludzi i przekonania ich do swojej wizji świata. Eksperci mówią o strategicznej reorientacji, wielkiej zmianie, jaka zaszła kilka lat temu. Nauczyciele powinni znać w.w. symbole, by wyostrzyć swoją uważność i umiejętność oceny sytuacji w klasie i szkole.

Aplikacja będzie miała m.in. takie elementy jak dane kontaktowe organizacji i instytucji, w których można otrzymać wsparcie. Będzie też promowała sieć prodemokratycznych organizacji w krajach partnerskich.

Materiały dydaktyczne i podcas

Władze oświatowe zachęcają nauczycieli do efektywnego wdrażania edukacji o prawach człowieka i uczenia postawy szacunku wobec innych. Jednak wielu nauczycieli czuje się niepewnie w sytuacjach problemowych; nie są pewni czy i jak powinni zareagować.

Partnerzy opracują przewodnik w czterech językach, w którym znajdą się m.in.:

 • wykaz przepisów prawnych, które mogą być wsparciem dla nauczyciela w podjęciu decyzji o tym jak reagować w określonych sytuacjach,
 • wskazane organizacje, które mogą wesprzeć nauczycieli.

W podcaście będą nagrane rozmowy nauczycieli z konsultantami. Rozmówcy będą zastanawiać się nad tym jak nauczyciel mógłby zareagować na określony komentarz lub zachowanie.

Moduł szkoleniowy – Ideologie propagujące nierówności społeczne jako kontynuacja szkolenia

Cele szkolenia:

 • poszerzyć wiedzę nauczycieli oraz ich wrażliwość na zjawiska i treści wykluczające
 • zachęcać do refleksji nad przypuszczalnym przeciwieństwem „ekstremistycznych marginesów” i „demokratycznego centrum”.

Demokratyczna kultura organizacyjna w szkole 

Uczniowie szkół partnerskich, we współpracy z przedstawicielami pozostałych organizacji uczestniczących w projekcie, będą wdrażali instrumenty demokratycznej partycypacji. Uczniowie będą uczyć się procesów demokratycznych w trakcie kilkumiesięcznej debaty, m.in. poprzez rozwiązywanie konfliktów. Efektem debaty będzie osiągnięcie wspólnego celu.

Ten proces będzie dokumentowany na blogu. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mieli dostęp do wypracowanych materiałów.

Program 5-dniowego szkolenia typu blended (z webinariami)

Tematyka szkolenia będzie obejmowała takie zagadnienia jak wykorzystanie stworzonej aplikacji mobilnej, materiałów dydaktycznych, podcastów i bloga oraz strategie stosowane w pracy w sytuacjach konfliktowych.

Trwałość:

 • Wolne zasoby edukacyjne będą dostępne na ogólnodostępnych platformach
 • Aplikacja będzie dostępna przez link w ciągu następnych 5 lat po zakończeniu projektu
 • Szkolenia będą oferowane w przyszłości na platformie School Education Gateway
 • Certyfikaty „Europass Mobility“

Grupa docelowa: uczniowie szkół branżowych


Okres realizacji: 1 listopada 2019 – 1 czerwca 2022


Partnerstwo: Erasmus+ KA2 Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo Strategiczne w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym


Wartość projektu: 269.270,00 EUR


Instytucje partnerskie:

 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa partner
 • Zespół Szkół Poligraficznych, Warszawa partner
 • Uniwersytet w Hanowerze, Instytut Dydaktyki Demokracji, Hanower, Niemcy koordynator
 • Centrum Dialogu Nansen, Osijek, Chorwacja partner
 • Zawodowa Szkoła Techniczna im. Nikoli Tesli, Vukovar, Chorwacja partner
 • Centrum Demokracji, Wiedeń, Austria partner

Podkast 1  Co zrobić, gdy twoje nazwisko pojawi się na stronie REDWATCH?

 

Podkast 2 – Co zrobić, gdy zauważysz, że uczeń zaczyna się fascynować niebezpiecznymi ideologiami, radykalizuje swoje zachowanie oraz poglądy?

 

Podkast 3 – Jak zaplanować działania profilaktyczne przeciwdziałajace radykalizacji poglądów uczniów i radzić sobie ze sprzeciwem rodziców wobec takich sytuacji?

 

 

Załączniki: