null

Caerdydd - Warsaw

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Głównym celem projektu była integracja dzieci w środowisku rówieśniczym oraz podniesienie kompetencji wielokulturowych pracowników szkół i placówek oświatowych. 

Projekt został zrealizowany w latach 2009-2011. 

Partnerami w tym projekcie były szkoły, władze samorządowe oraz organizacje pozarządowe z Warszawy i Cardiff (Walia). W Warszawie: Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka i Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leopolda Staffa oraz Cardiff: St. Mary’s Catholic Primary School i Michaelston Community College

Celem podjętych wielokierunkowych działań było przygotowanie pracowników szkoły do pracy z dziećmi cudzoziemskimi, stworzenie programów wsparcia dla wskazanych grup cudzoziemców, przygotowanie młodych nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych do pracy w zmieniającym się środowisku edukacyjnym, a także opracowanie materiałów stanowiących pomoc w realizacji powyższych celów (Pakiet powitalny dla dzieci i rodziców, Pakiety szkoleniowe, Poradnik dobrych praktyk) dla dzieci cudzoziemców i dzieci uchodźców w warszawskich szkołach.

 

Załączniki: