null

Biologia w klasie wielokulturowej - ukraiński uczeń w trakcie polskich lekcji biologii w szkole ponadpodstawowej. Oczekiwania, wyzwania i wymagania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
07.09.2022 17:30 - 07.09.2022 20:30
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń | online

Zapraszamy nauczycieli biologii ze szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Szkolenie ma na celu:

  • poznanie systemu oświaty Ukrainy oraz zakresu programowego nauczania biologii na Ukrainie;
  • poznanie ograniczeń edukacyjnych i adaptacyjnych młodzieży ukraińskiej uczącej się w polskiej szkole ponadpodstawowej,
  • poznanie przykładów motywowania i aktywizowania uczniów ukraińskich na lekcjach biologii,
  • wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia uczniów ukraińskich.

Więcej informacji i zapisy