null

Badania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa w świetle międzynarodowych badań uczniów – wstępne wyniki - Maciej Jakubowski, Evidence Institute, październik 2018

Współpraca szkoły z rodzicami jako czynnik wpływający na efektywność kształcenia, dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Akademia Pedagogiki Specjalnej 

Współpraca w polskich szkołach - wybrane wyniki badań zrealizowanych w projekcie, dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski 

Projekt badawczy dotyczący samorządności rodzicielskiej został zrealizowany przez miejskie Centrum Komunikacji Społecznej z inicjatywy Biura Edukacji m. st. Warszawy, przy współpracy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Stowarzyszenia TRIO. Jego celem było określenie wpływu Rad Rodziców na życie szkoły. Wyniki badań zostały wykorzystane przy realizacji programu operacyjnego Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy – Rodzice we wspólnocie szkolnej – Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców w ramach programu strategicznego Społeczeństwo obywatelskie i samorządne.

 Raport

Projekt badawczy dotyczący samorządności rodzicielskiej zrealizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej z inicjatywy Biura Edukacji m. st. Warszawy, przy współpracy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Stowarzyszenia TRIO.
Wyniki badań zostały wykorzystane przy realizacji programu operacyjnego Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy – Rodzice we wspólnocie szkolnej – Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców w ramach programu strategicznego Społeczeństwo obywatelskie i samorządne.