null

AWARIA w budynku WCIES | organizacja pracy placówki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z awarią w budynku nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

  • Sekretariat jest czynny w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00. Kontakt telefoniczny: 723 248 852, kontakt e-mail: sekretariat@wcies.edu.pl

  • Telefony stacjonarne nie działają. Kontakt z pracownikami WCIES możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonii komórkowej. Informacje kontaktowe –  Doradcy i konsultanci - WCIES (um.warszawa.pl)  Informacje kontaktowe Kierownicy

  • Dyżury doradców metodycznych do 28 października odbywają się on-line. Szczegółowe informacje o terminach dyżurów: Doradcy i konsultanci - WCIES (um.warszawa.pl)

  • Uczestnicy stacjonarnych form doskonalenia zostaną powiadomieni przez kierowników o zamianie formy na zdalną, zmianie miejsca lub zmianie terminu realizacji zajęć.

  • Do 28 października włącznie, pracownicy WCIES pracują zdalnie.