null

Oddział przygotowawczy – teoria i praktyka | warsztaty: Wyzwania wielokulturowej szkoły

Drukuj otwiera się w nowej karcie
wcies zaprasza

Zapraszamy do udziału w warsztatach: Oddział przygotowawczy – teoria i praktyka.

Zajęcia odbędą się stacjonarnie w siedzibie WCIES (ul. Stara 4), realizowane w trakcie trzech spotkań: 17 listopada, 30 listopada i 9 grudnia 2021 r., w godz. 15.00 – 18.00

 Warsztaty realizowane są w ramach cyklu - Wyzwania wielokulturowej szkoły, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się  z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabywają umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

Ich celem jest poznanie zasad i dobrych praktyk w zakresie pracy oddziałów przygotowawczych w szkole, przygotowanie do pracy w oddziale przygotowawczym.

 Adresatami szkolenia są  dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy  szkolni ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi – pracujący w oddziałach przygotowawczych lub przymierzający się do powołania takiego oddziału
w swojej placówce.

 Uczestnicy zajęć m.inn: poznają wyzwania i możliwości organizacyjne oddziału przygotowawczego (OP) w szkole (wiedza na temat aspektów prawnych organizacji pracy oddziału przygotowawczego w szkole); poznają narzędzia edukacyjne do nauczania języka polskiego jako obcego oraz przykłady ćwiczeń integracyjnych , akulturacyjnych dla uczniów z OP; zapoznają się z przykładowym programem dla OP i dowiadują się jak opracowywać tygodniowy planu zajęć/ programu dla OP; zdobywają wiedzę na temat: procesu adaptacji kulturowej w tym wpływu szkoły, klasy, pracy wychowawczej na właściwy jego przebieg w kontekście dobrostanu psychicznego ucznia/ uczennicy z doświadczeniem migracyjnym

 Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Oddzial-przygotowawczy-teoria-i-praktyka